Obce, města, magistráty - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Obce, města, magistráty, kraje. Více.


Název      Cena     
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. - NOVELA
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
18.10.
2018
Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
18.10.
2018
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
19.10.
2018
Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 100 Kč s DPH
19.10.
2018
Poznatky z praxe katastrálních úřadů v souladu s novými předpisy
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
19.10.
2018
Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
22.10.
2018
Pracovní právo v praxi - aktuálně a změny pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč s DPH
22.10.
2018
Vedení personální agendy a administrativy - novely 2019
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 600 Kč s DPH
22.10.
2018
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
23.10.
2018
Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti podpisů
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
23.10.
2018
Aplikace zákona o silničním provozu do praxe - oblast řidičských průkazů
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
23.10.
2018
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
23.10.
2018
Poznatky z praxe katastrálních úřadů v souladu s novými předpisy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
23.10.
2018
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
23.10.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
23.10.
2018
MÍSTNÍ POPLATKY Z POHLEDU DAŇOVÉHO PROCESNÍHO PRÁVA (aktualizované znění nejpoužívanějších vzorů rozhodnutí s komentářem)
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 950 Kč s DPH
23.10.
2018
Správní řád v praxi
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 850 Kč s DPH
23.10.
2018
Evidence obyvatel v praxi ohlašoven aktuálně
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
23.10.
2018
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacícm
PROFESIM   Ostrava   1 700 Kč 
24.10.
2018
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
25.10.
2018
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 366 termínů