Obce, města, magistráty - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Obce, města, magistráty, kraje. Více.


Název      Cena     
Úvod do problematiky sociálních dávek - NOVELA
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
20.2.
2018
Ochrana osobních údajů zaměstnanců ve světle GDPR
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč s DPH
21.2.
2018
Porušení rozpočtové kázně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
22.2.
2018
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
22.2.
2018
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. - NOVELA
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
22.2.
2018
Porušení rozpočtové kázně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
23.2.
2018
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochrana osobních údajů
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč s DPH
23.2.
2018
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
27.2.
2018
Ochrana osobních údajů v personalistice  TOP
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
1.3.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
1.3.
2018
Velká novela stavebního zákona – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
1.3.
2018
Úvod do problematiky sociálních dávek - NOVELA
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
1.3.
2018
Úředník města, obce - právní a psychologické minimum
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
1.3.
2018
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
2.3.
2018
Zákon o zadávaní veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
6.3.
2018
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
6.3.
2018
Základní registry - vazby, využití, informační systémy pro editaci v ROB a RÚIAN a užití CzechPoint
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
6.3.
2018
Archivnictví a spisová služba - jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
6.3.
2018
Občanský zákoník - základní změny a pojmy - včetně aktuální rozhodovací praxe
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
6.3.
2018
Workshop GDPR o krok dále - praktické rady a zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 800 Kč s DPH
7.3.
2018
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 240 termínů