Obce, města, magistráty - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Obce, města, magistráty, kraje. Více.


Název      Cena     
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
25.6.
2018
Správní řád ve vztahu k sociálněprávní ochraně dětí - úvod do problematiky
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
25.6.
2018
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
26.6.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
26.6.
2018
Zákon o zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
28.6.
2018
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
28.6.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
26.7.
2018
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
30.7.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
31.7.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Pardubice   1 700 Kč 
2.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
7.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Jihlava   1 700 Kč 
9.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
14.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
16.8.
2018
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
16.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
21.8.
2018
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
21.8.
2018
Správní trestání na úseku stavebního řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
21.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 700 Kč 
23.8.
2018
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
23.8.
2018
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 165 termínů