Ochrana osobních údajů uživatelů

Ochrana osobních údajů klientů

Společnost AliaWeb, spol. s r. o. prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů internetového portálu Studium.cz, které v souvislosti s používáním svých stránek uživateli získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů.

Pokud uživatel poskytne společnosti AliaWeb, spol. s r. o. kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, telefon či fax), mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem či k interním statistickým účelům apod. Žádné poskytnuté osobní údaje však nemohou být bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.