Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě

Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/videokurzy/verejnospravni-kontrola-hospodareni-prispevkovych-organizaci-zrizenych-usc-ve-vazbe-na-financni-kontrolu-ve-verejne-sprave-266
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , e-learning
Cena bez DPH: 743 Kč https://www.integracentrum.cz/videokurzy/verejnospravni-kontrola-hospodareni-prispevkovych-organizaci-zrizenych-usc-ve-vazbe-na-financni-kontrolu-ve-verejne-sprave-266
Cena s DPH: 900 Kč
Lektor: Olga Sloupová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem videokurzu je seznámit posluchače srozumitelně a přehledně s kontrolní činností na úseku hospodaření u příspěvkových organizací zřízených územními celky. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů budou probrány otázky finančního hospodaření PO, porušení rozpočtové kázně, tvorba a čerpání fondů PO a další okruhy. Výklad je doplněn konkrétními příklady a poznatky na úseku kontroly z praxe.

Videokurz je určen pro zřizovatele příspěvkových organizací, kontrolní pracovníky, účetní obcí a příspěvkových organizací a dále zastupitele územních samosprávných celků.

Obsah videokurzu:

  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
  • Zřizovací listiny a majetkové vztahy mezi zřizovatelem a PO
  • Veřejnosprávní kontrola na místě – „Protokol“
  • Tvorba a použití fondů PO
  • Porušení rozpočtové kázně POKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX     3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
23.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
23.5.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
23.5.
2024
Zákoník práce po novelách 2023/2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
24.5.
2024
Pohledávky - daňově, účetně, právně (komplexní výklad)
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX     8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX   Praha   8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX     3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer     13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer   Praha   13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing)
VOX   Praha   3 376 Kč s DPH
28.5.
2024
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
Tvorba vnitřních směrnic ve školách
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
28.5.
2024
US GAAP – pro pokročilé
VOX     7 611 Kč s DPH
e-learning
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
  Stránka 1 z 31   Další
20 z 601 termínů