Obce, města, magistráty, kurz - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Obce, města, magistráty, kraje, prezenční kurzy. Více.


Název      Cena     
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
20.3.
2019
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 800 Kč 
21.3.
2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
21.3.
2019
Základy samosprávy pro nově zvolené členy zastupitelstev, dispozice s nemovitým majetkem obce, odpovědnost zastupitelů při nakládání s majetkem obce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
21.3.
2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - teorie a praxe
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 000 Kč 
21.3.
2019
Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), zejména s ohledem na novely provedené zákonem č. 24/2015 Sb. a zákone
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
21.3.
2019
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
21.3.
2019
Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.3.
2019
Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle nové právní úpravy
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
21.3.
2019
Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola krok za krokem
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
21.3.
2019
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč 
22.3.
2019
Poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
26.3.
2019
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
26.3.
2019
Informační a kybernetická bezpečnost ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
26.3.
2019
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
26.3.
2019
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 800 Kč 
26.3.
2019
Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
26.3.
2019
Pravomoc obcí v oblasti hazardních her
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 950 Kč s DPH
26.3.
2019
Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí)
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
27.3.
2019
Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
27.3.
2019
  Stránka 1 z 16   Další
20 z 302 termínů