Obce, města, magistráty, online, e-learning - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Obce, města, magistráty, kraje, e-learning, online. Více.Název      Cena     
Správa místních poplatků - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru územních samosprávných celků a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     900 Kč s DPH
e-learning
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Katastr nemovitostí - spojení technických a právních informací k nemovitostem
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
DPH u obcí a neziskových organizací - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     900 Kč s DPH
e-learning
Majetek obce a nakládání s ním - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Zákoník práce po novelách 2023/2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb. - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning

13 termínů