Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru územních samosprávných celků a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě

Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru územních samosprávných celků a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/videokurzy/kontrolni-cinnost-financniho-a-kontrolniho-vyboru-uzemnich-samospravnych-celku-a-kontrolni-rad-ve-vazbe-na-financni-kontrolu-ve-verejne-sprave-267
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , e-learning
Cena bez DPH: 743 Kč https://www.integracentrum.cz/videokurzy/kontrolni-cinnost-financniho-a-kontrolniho-vyboru-uzemnich-samospravnych-celku-a-kontrolni-rad-ve-vazbe-na-financni-kontrolu-ve-verejne-sprave-267
Cena s DPH: 900 Kč
Lektor: Olga Sloupová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem videokurzu je seznámit srozumitelně a přehledně s kontrolní činností pracovníky na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, budou probrány otázky finančního hospodaření na úseku rozpočtu a další okruhy. Výklad bude doplněn konkrétními příklady a poznatky na úseku kontroly z praxe.

Videokurzu je určen pro všechny kontrolní pracovníky územních samosprávných celků, účetní obcí a zastupitele územních samosprávných celků.

Obsah videokurzu:

  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zápis o provedené kontroleKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX     3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
23.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
23.5.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
23.5.
2024
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     900 Kč s DPH
e-learning
Zákoník práce po novelách 2023/2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
24.5.
2024
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX     8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX   Praha   8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX     3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer     13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer   Praha   13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing)
VOX   Praha   3 376 Kč s DPH
28.5.
2024
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
Tvorba vnitřních směrnic ve školách
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
28.5.
2024
US GAAP – pro pokročilé
VOX     7 611 Kč s DPH
e-learning
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
  Stránka 1 z 31   Další
20 z 602 termínů