Obce, města, magistráty, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Obce, města, magistráty, kraje, v Praze. Více.


Název      Cena     
Základy samosprávy pro nově zvolené členy zastupitelstev, dispozice s nemovitým majetkem obce, odpovědnost zastupitelů při nakládání s majetkem obce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
21.3.
2019
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
26.3.
2019
Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí)
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
27.3.
2019
Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
27.3.
2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
28.3.
2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - teorie a praxe
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 400 Kč 
28.3.
2019
Správní řád nejen pro nové úředníky
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
29.3.
2019
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
2.4.
2019
Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
2.4.
2019
Mateřská škola v roce 2019 - konference
Verlag Dashöfer   Praha   3 583 Kč s DPH
4.4.
2019
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
4.4.
2019
Ztráty a nálezy aktuálně
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
5.4.
2019
Finanční hospodaření územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), zejména s ohledem na novely provedené zákonem č. 24/2015 Sb. a zákone
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
9.4.
2019
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
9.4.
2019
Vybrané okruhy správního řízení pro úředníky v praxi
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
9.4.
2019
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč 
11.4.
2019
Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování údajů z katastru nemovitostí v souvislosti s novelou vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí účinné od 1. 1. 2019
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
11.4.
2019
Pravomoc obcí v oblasti hazardních her
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 950 Kč s DPH
11.4.
2019
Sociálně - patologické jevy v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání
Verlag Dashöfer   Praha   2 771 Kč s DPH
12.4.
2019
Česká školní inspekce od A do Z
Verlag Dashöfer   Praha   2 771 Kč s DPH
12.4.
2019
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 80 termínů