Obce, města, magistráty, Ostrava - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Obce, města, magistráty, kraje, v Ostravě. Více.Název      Cena     
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
3.12.
2020
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 000 Kč 
15.12.
2020
Odměňování platem ve veřejných službách a správě v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
15.1.
2021
Zákoník práce v roce 2021 po velké novelizaci
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 000 Kč s DPH
18.1.
2021
Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2020 a pro rok 2021
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
26.1.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
4.2.
2021
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
9.2.
2021
Zákoník práce v roce 2021 po velké novelizaci
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 000 Kč s DPH
9.2.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč 
11.2.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
23.2.
2021
Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
23.2.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč s DPH
24.2.
2021
Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
2.3.
2021
Rozpočtová skladba
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
4.3.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
9.3.
2021
Činnost živnostenských úřadů - kontrola a sankce
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
9.3.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
11.3.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
16.3.
2021
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
16.3.
2021
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
30.3.
2021
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 46 termínů