Obce, města, magistráty, Ostrava - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Obce, města, magistráty, kraje, v Ostravě. Více.


Název      Cena     
Základy samosprávy pro nově zvolené členy zastupitelstev, dispozice s nemovitým majetkem obce, odpovědnost zastupitelů při nakládání s majetkem obce
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
14.2.
2019
Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
14.2.
2019
Průřez povinností zaměstnavatelů, legislativní změny v průběhu roku 2018 a aktuality pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
19.2.
2019
Zákon o obcích
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
21.2.
2019
Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč s DPH
26.2.
2019
Zákon o zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
28.2.
2019
Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahuk veřejné správě - právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury - s
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
28.2.
2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - teorie a praxe
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 000 Kč 
5.3.
2019
Rozpočtová skladba
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
7.3.
2019
Ověřování - vidimace a legalizace - právní úprava ověřování listin a pravosti podpisů
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
12.3.
2019
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, se zaměřením na zkoušky ZOZ
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
12.3.
2019
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
12.3.
2019
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuální informace včetně účinných a chystaných novelách
PROFESIM   Ostrava   1 850 Kč 
14.3.
2019
Informační a kybernetická bezpečnost ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
21.3.
2019
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
21.3.
2019
Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola krok za krokem
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
21.3.
2019
Podatelna od A do Z v praxi
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
22.3.
2019
Poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
26.3.
2019
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
28.3.
2019
Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
28.3.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 39 termínů