Ostrava - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře v Ostravě. Více.


Název      Cena     
Příprava na zkoušky z profesní kvalifikace florista.
Kurzy floristiky   Ostrava   6 800 Kč 
23.10.
24.10.
2018
Zkoušky z profesbí kvalifikace - Florista
Kurzy floristiky   Ostrava   5 500 Kč 
24.10.
2018
Aktuální novinky ve mzdové účtárně a personální oblasti
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč s DPH
24.10.
2018
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacícm
PROFESIM   Ostrava   1 700 Kč 
24.10.
2018
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
25.10.
2018
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2018
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 600 Kč s DPH
25.10.
2018
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců 2018
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
25.10.
2018
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
26.10.
2018
Ztráty a nálezy aktuálně
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
26.10.
2018
Inventarizace majetku a závazků • důležitá příprava na účetní závěrku
ANAG   Ostrava   1 636 Kč 
29.10.
2018
Uplatňování DPH v roce 2018 a změny pro rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 600 Kč s DPH
30.10.
2018
BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
Verlag Dashöfer   Ostrava   4 586 Kč s DPH
31.10.
2018
Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
31.10.
2018
Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč s DPH
31.10.
2018
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
1.11.
2018
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
1.11.
2018
Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola krok za krokem
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
1.11.
2018
Vnitřní předpisy jako součást účetnictví a řízení příspěvkové organizace
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
1.11.
2018
Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 990 Kč s DPH
1.11.
2018
Rušení trvalého pobytu od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 800 Kč 
2.11.
2018
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 158 termínů