Technické kurzy, Ostrava - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Technické kurzy, v Ostravě. Více.



Název      Cena     
Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   2 200 Kč s DPH
4.2.
2020
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
25.2.
2020
Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
26.2.
2020
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ZÁKONA - územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení, řízení o odstraňování staveb (informace o aktuálním vývoji rekodifikace stavebního práva)
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   2 200 Kč s DPH
5.3.
2020
Vedení stavebního deníku
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
10.3.
2020
Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   2 200 Kč s DPH
7.4.
2020
Opravy pozemních komunikací
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
18.5.
2020
Stavební zákon a činnosti související
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
19.5.
2020
Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a realizaci včetně daňových otázek
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 900 Kč s DPH
21.5.
2020

9 termínů