Technické kurzy, Brno - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Technické kurzy, v Brně. Více.Název      Cena     
Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
28.2.
2020
Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a realizaci včetně daňových otázek
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
2.3.
2020
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
5.3.
2020
Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 200 Kč s DPH
5.3.
2020
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ZÁKONA - územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení, řízení o odstraňování staveb (informace o aktuálním vývoji rekodifikace stavebního práva)
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 200 Kč s DPH
12.3.
2020
Stavby na cizích pozemcích (a stavbách) - střet práva na ochranu soukromého vlastnictví s veřejným zájmem; aktuální právní úprava
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 140 Kč s DPH
19.3.
2020
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení
Verlag Dashöfer   Brno   5 433 Kč s DPH
21.4.
2020
Stavební právo ve světle novelizované právní úpravy
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 200 Kč s DPH
19.5.
2020
Stavební zákon a činnosti související
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
4.6.
2020
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
5.6.
2020
Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně prospěšných staveb (staveb ve veřejném zájmu)
TSM, spol. s r. o.   Brno   2 140 Kč s DPH
18.6.
2020
Opravy pozemních komunikací
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
24.8.
2020
Stavební zákon a činnosti související
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
25.8.
2020
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
27.8.
2020
Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
28.8.
2020

15 termínů