Technické kurzy, Brno - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Technické kurzy, v Brně. Více.


Název      Cena     
Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
23.10.
2018
Praktická údržba, opravy a repase forem v oboru výroby plastových dílů
GRADUA-CEGOS   Brno   7 865 Kč s DPH
23.10.
24.10.
2018
Novela stavebního zákona - správní řízení dle stavebního zákona se zaměřením na stavby vodních děl a jejich povolování + nová vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
1.11.
2018
Stavby na cizích pozemcích (a stavbách) - střet práva na ochranu soukromého vlastnictví s veřejným zájmem; stav ke dni 1. 1. 2018
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
8.11.
2018
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)
Verlag Dashöfer   Brno   4 586 Kč s DPH
13.11.
2018
Čtení a kreslení výkresové dokumentace ve stavebnictví
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
15.11.
2018
Údržba a její řízení - TPM
GRADUA-CEGOS   Brno   8 954 Kč s DPH
15.11.
16.11.
2018
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
20.11.
2018
Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
21.11.
2018
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
29.11.
2018
Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a realizaci včetně daňových otázek
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
4.12.
2018
Vedení stavebního deníku
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
4.12.
2018
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2018
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
5.12.
2018
Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně prospěšných staveb aktuálně k 1. 1. 2018
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
13.12.
2018
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
18.12.
2018
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)
Verlag Dashöfer   Brno   4 586 Kč s DPH
9.4.
2019

16 termínů