Technické kurzy - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Technické kurzy. Více.


Název      Cena     
Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
21.1.
2019
Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
22.1.
2019
Rozpočtování staveb - správné sestavení výkazu výměr a stavebního rozpočtu  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
23.1.
2019
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
24.1.
2019
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2018
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 800 Kč s DPH
25.1.
2019
Stavební zákon - aplikační praxe rok po účinnosti novely č. 225/2017 Sb.  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
28.1.
2019
Hlášení o odpadech za rok 2018
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
29.1.
2019
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
29.1.
2019
Smlouvy a ceny přípravných činností, projektové dokumentace a stavebně – montážních prací
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
30.1.
2019
Výpočtové modelování pro začátečníky. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
30.1.
2019
Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
4.2.
2019
Jak zavést systém managementu kvality do firemních procesů  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
6.2.
2019
Základy průmyslové ergonomie
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 950 Kč s DPH
6.2.
2019
Komunikace pro mistry ve výrobě aneb "aby to šlapalo"
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
7.2.
2019
Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost (Doškolení odborně způsobilé osoby v plnění úkolů v prevenci rizik)
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
8.2.
2019
Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.2.
2019
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2018
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
18.2.
2019
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
18.2.
2019
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 800 Kč s DPH
19.2.
2019
Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
20.2.
2019
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 183 termínů