Technické kurzy, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Technické kurzy, v Praze. Více.


Název      Cena     
Interní auditor IATF 16949
GRADUA-CEGOS   Praha   7 865 Kč s DPH
13.12.
14.12.
2018
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
8.1.
2019
Vedení stavebního deníku
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
15.1.
2019
Hygienické minimum pro provozovatele a pracovníky pracující v potravinářství  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
21.1.
2019
Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
21.1.
2019
ISO jednoduše: požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 s podrobným komentářem a příklady z praxe  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
22.1.
2019
Rozpočtování staveb - správné sestavení výkazu výměr a stavebního rozpočtu
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
23.1.
2019
Stavební zákon – praktické zkušenosti při aplikaci novely stavebního zákona
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
24.1.
2019
Velká novela stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb., změny v územním rozhodování, povolování, užívání a odstraňování staveb
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
29.1.
2019
Aplikace požadavků GDPR v systému řízení organizací a příklady s návodem k použití
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
30.1.
2019
Smlouvy a ceny přípravných činností, projektové dokumentace a stavebně – montážních prací
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
30.1.
2019
Výpočtové modelování pro začátečníky. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
30.1.
2019
Provozování činností epidemiologicky závažných v roce 2019
Verlag Dashöfer   Praha   3 981 Kč s DPH
4.2.
2019
Jak zavést systém managementu kvality do firemních procesů
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
6.2.
2019
Komunikace pro mistry ve výrobě aneb "aby to šlapalo"
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
7.2.
2019
Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost (Doškolení odborně způsobilé osoby v plnění úkolů v prevenci rizik)
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
8.2.
2019
Nový návod pro auditování s komentářem k použití - ISO 19011:2018
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.2.
2019
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
18.2.
2019
Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
20.2.
2019
Seznámení s novou legislativou v rámci technických zařízení za rok 2018
Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
21.2.
2019
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 57 termínů