Technické kurzy, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Technické kurzy, v Praze. Více.


Název      Cena     
Novela stavebního a vodního zákona - správní řízení dle stavebního a vodního zákona se zaměřením na stavby vodních děl a jejich povolování + nová vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření v
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
26.2.
2019
Technologie plastů pro netechnology
GRADUA-CEGOS   Praha   11 858 Kč s DPH
26.2.
28.2.
2019
Bezpečný provoz systémů pro skladování
Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
27.2.
2019
Systém environmentálního managementu - EMS
GRADUA-CEGOS   Praha   18 755 Kč s DPH
4.3.
8.3.
2019
Štíhlá výroba
GRADUA-CEGOS   Praha   9 075 Kč s DPH
4.3.
5.3.
2019
Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
5.3.
2019
Požadavky aktualizované normy ISO 14001:2015 - dopady do praxe
GRADUA-CEGOS   Praha   3 509 Kč s DPH
5.3.
2019
Ochrana ovzduší a ohlašování za rok 2018
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.3.
2019
Výpočtové modelování pro pokročilé. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.3.
2019
Ceny a cenové předpisy v souvztažnosti na smlouvy podle Občanského zákoníku a zadávání zakázek ve veřejném sektoru
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
13.3.
2019
Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
14.3.
2019
CO VŠE BY MĚL ZNÁT A UMĚT VEDOUCÍ ÚDRŽBY
STUDIO W   Praha   5 203 Kč s DPH
14.3.
2019
Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky
GRADUA-CEGOS   Praha   18 755 Kč s DPH
18.3.
22.3.
2019
Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016
GRADUA-CEGOS   Praha   3 751 Kč s DPH
18.3.
2019
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 800 Kč s DPH
18.3.
2019
Přípravný kurz k certifikaci manažera kvality a auditora kvality
GRADUA-CEGOS   Praha   48 884 Kč s DPH
18.3.
24.5.
2019
Stavební zákon - aplikační praxe rok po účinnosti novely č. 225/2017 Sb.
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
18.3.
2019
Místní a účelové komunikace
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
19.3.
2019
Management rizik
GRADUA-CEGOS   Praha   3 993 Kč s DPH
20.3.
2019
Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
20.3.
2019
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 140 termínů