Chemický průmysl - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Chemický průmysl. Více.


Název      Cena     
Bezpečný provoz systémů pro skladování
Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
27.2.
2019
Ochrana ovzduší a ohlašování za rok 2018
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
12.3.
2019
Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
14.3.
2019
Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
20.3.
2019
BOZP a trestní odpovědnost firmy, vedoucích zaměstnanců a OZO BOZP z pohledu konstantní judikatury
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
21.3.
2019
Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
5.4.
2019
Interní audit kvality a environmentu ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
9.4.
2019
Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
10.4.
2019
Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
15.4.
2019
Základní dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vedená u zaměstnavatele z pohledu kontrolních orgánů
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
15.4.
2019
Nakládání s obaly v duchu oběhového hospodářství
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
17.4.
2019
Příprava a řízení investic do technických zařízení a strojů (Základní chyby v rámci investic do technických zařízení a strojů)
Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
18.4.
2019
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání po novele zákoníku práce účinné od 1. 10. 2018
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
25.4.
2019
Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
2.5.
2019
BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
Verlag Dashöfer   České Budějovice   4 586 Kč s DPH
7.5.
2019
Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost (Doškolení odborně způsobilé osoby v plnění úkolů v prevenci rizik)
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
14.5.
2019
Provádění kontrol technických zařízení bez účasti revizních techniků (úspora finančních prostředků)
Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
16.5.
2019
Metoda 5S - praktické použití
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
3.6.
2019
Výroba a certifikace vyrobených strojních zařízení pro vlastní potřebu
Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
5.6.
2019
Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
11.6.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 32 termínů