Olomouc - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře v Olomouci. Více.

Název      Cena     
Změny zákona o DPH od 1. 7. 2017, změny legislativy DPH a nové metodické informace GFŘ
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
29.8.
2017
Zákon o sociálních službách - příspěvek na péči - úvod do problematiky
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
29.8.
2017
Asertivita - neříkejte ano, když chcete říci ne
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
29.8.
2017
Změny DPH v roce 2017 a jejich dopady do praxe
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 600 Kč s DPH
30.8.
2017
Aplikace správního řádu ve vazbě na stavební zákon, správní poplatky na úseku stavebního řádu
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
1.9.
2017
Pracovní právo a zákoník práce - výklad bude vycházet ze stavu známého ke dni konání semináře
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
5.9.
2017
Time management - manažerem svého času
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
5.9.
2017
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, Intrastatu a DPH
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 600 Kč s DPH
6.9.
2017
Správní trestání na úseku stavebního řádu - novela přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
7.9.
2017
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
12.9.
2017
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
14.9.
2017
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na novelu veřejné služby a opatření obecné povahy
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
14.9.
2017
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na novelu veřejné služby a opatření obecné povahy
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
14.9.
2017
Zákoník práce a navazující předpisy v aktuální firemní praxi
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč s DPH
18.9.
2017
Novela zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 • přehled změn od 1. 1. 2017 včetně aktuálních problémů
ANAG   Olomouc   1 562 Kč 
19.9.
2017
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
19.9.
2017
Veřejné zakázky - podlimitní a nadlimitní režim
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
19.9.
2017
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích od 1. 7. 2017 • podrobný výklad
ANAG   Olomouc   1 562 Kč 
19.9.
2017
Změna právní úpravy pracovnělékařských služeb od 1. 11. 2017 • přehledně a názorně o všech změnách
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
20.9.
2017
Pohledávky a závazky v účetnictví a daních v roce 2017
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 500 Kč s DPH
20.9.
2017
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 130 termínů
Kontakty             Facebook
Copyright © 2017  studium.cz