Veřejné kurzy , Olomouc - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře pro veřejnost, v Olomouci. Více.


Název      Cena     
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   6 990 Kč 
26.2.
29.3.
2018
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
27.2.
1.5.
2018
Cestovní náhrady v roce 2018 v příkladech • základní principy a postupy při poskytování náhrad
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
27.2.
2018
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
27.2.
17.4.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
1.3.
2018
Úvod do problematiky sociálních dávek - NOVELA
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
1.3.
2018
Úředník města, obce - právní a psychologické minimum
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
1.3.
2018
Time management - manažerem svého času
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
1.3.
2018
NOVELA - Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
13.3.
2018
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
15.3.
2018
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení • zásadní změny od 1. 1. 2018 • nové dávky nemocenského pojištění 2018 – otcovská poporodní péče (otcovské), dlouhodobé ošetřování
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
15.3.
2018
Ochrana osobních údajů podle GDPR
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
16.3.
2018
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacícm
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
19.3.
2018
Exekuce na mzdu zaměstnance • praktické příklady
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
20.3.
2018
Veřejné zakázky - podlimitní a nadlimitní režim
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
20.3.
2018
Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
20.3.
2018
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
22.3.
2018
Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
22.3.
2018
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
22.3.
2018
Kronika obcí, městysů a měst
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
22.3.
2018
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 65 termínů