Veřejné kurzy , Olomouc - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře pro veřejnost, v Olomouci. Více.Název      Cena     
Intrastat od A do Z a změny od roku 2022
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
18.5.
2022
Odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání • COVID-19 jako nemoc z povolání • souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci a • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
18.5.
2022
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 300 Kč s DPH
19.5.
2022
ZMĚNY A NOVINKY V POVINNOSTECH ZAMĚSTNAVATELŮ 2022 • změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • změny pracovních podmínek a DPČ/DPP • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
19.5.
2022
Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění • Zaměřeno i na zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
20.5.
2022
Zákoník práce a aktuality v roce 2022 • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
23.5.
2022
Exekuce srážkami ze mzdy (se zohledněním sporné novelizace z roku 2022) • prezenčně v Olomouci i ON-LINE
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
24.5.
2022
Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole v podmínkách roku 2022 • aktuální znění • praktická aplikace ve veřejné správě • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
25.5.
2022
Přehled změn v personální praxi jako důsledek současné judikatury • chyby a omyly zaměstnavatelů • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
26.5.
2022
Personální akademie • nejen pro mírně pokročilé a začátečníky • 30. a 31. 5. 2022 • prezenčně v Olomouci
ANAG   Olomouc   3 545 Kč 
30.5.
2022
Setkání s analytikem a makléřem
Patria Finance   Olomouc   zdarma
31.5.
2022
Setkání s analytikem a makléřem
Patria Finance   Olomouc   zdarma
31.5.
2022
Pokladna v podmínkách roku 2022 • její vedení a další problematika souvisejíci s pokladní činností • prezenčně v Olomouci i on-line
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
6.6.
2022
Uplatňování DPH u měst a obcí se zaměřením na uplatňování nároku na odpočet daně na vstupu • prezenčně v Olomouci i ON-LINE
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
7.6.
2022
Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2022 • spojené daňové povinnosti • prezenčně v Olomouci i ON-LINE
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
8.6.
2022
ASERTIVITA • neříkejte ANO, když chcete říci NE • schopnost prosazovat vlastní názor a umět obhájit svá práva • oblíbené setkání s Mgr. Coufalovou v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
9.6.
2022
Třetí země • obchod a služby • daňově, účetně, celně - ucelený přehled problematiky • prezenčně v Olomouci i ON-LINE
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
10.6.
2022
Pracovní doba, její právní a mzdové souvislosti • prezenčně v Olomouci i ON-LINE
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
13.6.
2022
Nemocenské pojištění a směrnice EU o slaďování pracovního a rodinného života
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
14.6.
2022
Zaměstnanecké benefity v nejrůznějších souvislostech • aktuální stav • prezenčně v Olomouci i ON-LINE
ANAG   Olomouc   1 893 Kč 
14.6.
2022
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 50 termínů