Veřejné kurzy , Hradec Králové - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře pro veřejnost, v Hradci Králové. Více.


Název      Cena     
Nové povinnosti v elektronické komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem veřejných zakázek od 18. 10. 2018
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
24.10.
2018
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy • správná tvorba, použití a čerpání • aktuální stav a novinky
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
26.10.
2018
Personální akademie • dvoudenní seminář 29. a 30. 10. 2018
ANAG   Hradec Králové   3 050 Kč 
29.10.
2018
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
30.10.
2018
Aktuální novinky ve mzdové účtárně a personální oblasti
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč s DPH
31.10.
2018
Zákon o zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
1.11.
2018
Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 850 Kč s DPH
1.11.
2018
Logistika skladování
GRADUA-CEGOS   Hradec Králové   8 954 Kč s DPH
5.11.
6.11.
2018
Rušení trvalého pobytu od A do Z
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč 
6.11.
2018
Dopad insolvenčního řízení, úmrtí fyzické osoby a přeměn právnických osob do řízení o místních poplatcích
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
8.11.
2018
Plnění povinného podílu za rok 2018 • příklady z praxe • aktuality
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
9.11.
2018
DPH u poskytnutých služeb v rámci intrakomunitárního plnění a s třetími zeměmi 2018/2019
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
9.11.
2018
Změny ve mzdové a personální oblasti pro rok 2019 • ucelený přehled
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
12.11.
2018
DPH - praktické problémy v roce 2018 a výhled na rok 2019
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 600 Kč s DPH
14.11.
2018
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
15.11.
2018
Cestovní náhrady 2018/2019 • podle aktuálního znění právních předpisů
ANAG   Hradec Králové   1 636 Kč 
19.11.
2018
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 700 Kč 
20.11.
2018
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na novelu veřejné služby a opatření obecné povahy
PROFESIM   Hradec Králové   1 850 Kč 
21.11.
2018
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Hradec Králové   1 700 Kč 
21.11.
2018
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování za rok 2018
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 600 Kč s DPH
22.11.
2018
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 59 termínů