Veřejné kurzy , Olomouc, kurz

Kurzy, školení a semináře pro veřejnost, v Olomouci, prezenční kurzy. Více.


Název      Cena     
Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nové evropské regulace
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč s DPH
15.11.
2018
BOZP pro manažery, bezpečáky a personalisty • nejčastější chyby a úskalí
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
16.11.
2018
Jak se vypořádat s inventurními rozdíly pro rok 2018 • novela inventarizační vyhlášky
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
19.11.
2018
Zákoník práce a související právní předpisy 2018 a 2019
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
20.11.
2018
VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE 2018 aneb praktické právní minimum pro personalisty
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
20.11.
2018
NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU pro rok 2019, KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA EU popisu a číselného označování zboží (zařazování zboží pro oblast cla a statistiku Intrastat CZ)
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
20.11.
2018
Právní odpovědnost úředníka
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
20.11.
2018
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč s DPH
20.11.
2018
Účetní závěrka roku 2018
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 600 Kč s DPH
21.11.
2018
DPH pro příspěvkové organizace • od začátku
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
21.11.
2018
Odpovědnost za přestupky a řízení o nich - aplikace správního řádu v řízení o přestupcích
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
22.11.
2018
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů ve 30-ti praktických příkladech
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 950 Kč s DPH
22.11.
2018
Pověřenec • správce pro ochranu osobních údajů ve firmách a organizacích • jeho hlavní úkoly a odpovědnost
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
22.11.
2018
Správa a údržba pozemních komunikací, zimní údržba
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 800 Kč s DPH
22.11.
2018
Komunikace s rodiči
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
22.11.
2018
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
22.11.
2018
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
23.11.
2018
Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 • jak správně postupovat v každodenní praxi
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
23.11.
2018
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2019
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
26.11.
2018
Pracovní cesty a cestovní náhrady • konkrétní případy, vysvětlení základních principů a výhled na rok 2019
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
27.11.
2018
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 126 termínů