Právo a legislativa, Olomouc - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Právo a legislativa, v Olomouci. Více.


Název      Cena     
Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
28.8.
2018
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
6.9.
2018
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na novelu veřejné služby a opatření obecné povahy
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
6.9.
2018
Veřejné zakázky - podlimitní a nadlimitní režim
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
11.9.
2018
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a související změnový zákon (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
11.9.
2018
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacícm
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
12.9.
2018
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
13.9.
2018
Mateřská škola v roce 2018/2019 - konference  TOP
Verlag Dashöfer   Olomouc   3 981 Kč s DPH
14.9.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 24 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   7 990 Kč 
15.9.
3.11.
2018
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 15 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
15.9.
17.11.
2018
Dvoudenní kurz pro začínající mzdové účetní a personalisty
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   3 400 Kč s DPH
17.9.
18.9.
2018
STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA • nové postupy, novinky a zkušenosti z praxe
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
17.9.
2018
Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela 2017 - zkušenosti po novele
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
18.9.
2018
Novela zákona o pohřebnictví v praxi • nejčastější problémy a aktuální poznatky z kontrol a aplikační praxe
ANAG   Olomouc   1 636 Kč 
20.9.
2018
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. - NOVELA
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
20.9.
2018
Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
20.9.
2018
Zákoník práce a navazující předpisy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč s DPH
24.9.
2018
Zákoník práce a navazující předpisy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč s DPH
26.9.
2018
PERSONALISTIKA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK probíhá ve 20 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Olomouc   9 990 Kč 
29.9.
1.12.
2018
Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18.10.2018
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč s DPH
5.10.
2018
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 42 termínů