Agentura BOVA - kurzy v sekci Občanské a obchodní právo

Agentura BOVA - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Občanské a obchodní právo celkem .
Název      Cena     
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků - ON-LINE seminář
BOVA     2 290 Kč s DPH
26.4.
2021
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech) - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
28.4.
2021
Aktuální problémy exekučního řízení po novelách - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
29.4.
2021
Smluvní pokuta - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
3.5.
2021
Zákon o majetku státu - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
4.5.
2021
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech) - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
5.5.
2021
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
BOVA     2 190 Kč s DPH
5.5.
2021
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím nového NEN + bonus - ON-LINE seminář
BOVA     1 990 Kč s DPH
6.5.
2021
Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
BOVA     2 390 Kč s DPH
10.5.
2021
Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura podle stavu k dubnu 2021 - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
12.5.
2021
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
13.5.
2021
Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
13.5.
2021
Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE
BOVA     2 090 Kč s DPH
13.5.
2021
Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
18.5.
2021
Autorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
19.5.
2021
Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
19.5.
2021
Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů - ON-LINE
BOVA     2 290 Kč s DPH
19.5.
2021
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu? - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.5.
2021
Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
20.5.
2021
Nová úprava evidence skutečných majitelů = nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení - ON-LINE
BOVA     2 190 Kč s DPH
21.5.
2021
  Stránka 1 z 6   Další
20 z 104 termínů