INOVACE DO FIREM s.r.o. - kontakty, adresa, kurzy a studia

Logo INOVACE DO FIREM s.r.o.
Adresa:Piletická 486, Hradec Králové
Tel. 723689718
Email: idf@inovacedofirem.cz
Web inovacedofirem.cz
Kontaktni osoba: Simona Bidlová
IČO: 08175951
Mapa se načítává ...

Profil INOVACE DO FIREM s.r.o.

INOVACE DO FIREM zavádí změny v procesech, systémech, technice i organizaci. Změnami Vás provede od návrhu po realizaci. Cílem společnosti je zvyšovat konkurence schopnost a snižovat náklady. Působí ve výrobních firmách, službách i státních a neziskových organizacích.

Podpoří Vás propracovaným vzdělávacím systémem. Nabízí školení metodik a balíčky znalostí pro jednotlivá oddělení. Na školení navazují praktické semináře k prohlubování znalostí, s důrazem na příklady z praxe a řešení problémů při zavádění.

Fáze implementace je realizována projektem, který zahrnuje návrh, realizaci a komplexní řízení akce až do úplného dokončení projektu.

Druhým nabízeným řešením je workshop, jehož výsledkem jsou návrhy řešení a ukázky zavádění prvků na pracovištích.

Pro podporu managementu organizací poskytuje možnost dlouhodobé spolupráce, která není vázaná projektem. Procesní specialista řeší Vaše aktuální problémy přímo ve Vaší firmě. Určeno především pro rozvoj LEAN a podporu změn ve společnosti.


Kurzy INOVACE DO FIREM s.r.o.
Všechny vzdělávací kurzy