INTEGRA CENTRUM s.r.o. - kurzy

INTEGRA CENTRUM s.r.o. - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 308 kurzů.
Název      Cena     
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 500 Kč s DPH
11.5.
2021
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
11.5.
2021
Stavební právo - územní plánování
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
11.5.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 000 Kč 
11.5.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
11.5.
2021
Účetnictví v roce 2021 - vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
11.5.
2021
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
11.5.
2021
E-government a základní registry pro úředníky
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
11.5.
2021
Správní řád - aktuality a praxe
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
11.5.
2021
Jednání s klienty s problémovým chováním a zvláštními potřebami
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
13.5.
2021
Jednání s klienty s problémovým chováním a zvláštními potřebami
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
13.5.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
13.5.
2021
Katastr nemovitostí v současné praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
13.5.
2021
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
13.5.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
13.5.
2021
Aplikace zákona o silničním provozu do praxe - oblast řidičských průkazů
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
13.5.
2021
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč s DPH
14.5.
2021
Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
14.5.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
14.5.
2021
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
17.5.
2021
  Stránka 1 z 16   Další
20 z 308 termínů