Agentura BOVA - kurzy

Agentura BOVA - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 191 kurzů.
Název      Cena     
Bytové spoluvlastnictví, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávané novele ObčZ, aktuální judikatura
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.2.
2019
DPH v roce 2019 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
21.2.
2019
Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2019, tvorba firemních předpisů
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
25.2.
2019
Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
25.2.
2019
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.2.
2019
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.2.
2019
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
27.2.
2019
Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
27.2.
2019
Timemanagement s využitím myšlenkových map
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
27.2.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
28.2.
2019
Nové typy řízení v oblasti věcných práv II.
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
28.2.
2019
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.3.
2019
Obchodněprávní judikatura ve druhém pololetí roku 2018
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.3.
2019
Oddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
4.3.
2019
Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
5.3.
15.3.
2019
Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. část
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.3.
2019
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.3.
2019
Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
6.3.
2019
Vybrané problémy školského zákona: přijímací řízení na ZŠ a SŠ
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
6.3.
2019
Taric se zaměřením na přídavné kódy a certifikáty
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
6.3.
2019
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 191 termínů