Agentura BOVA - kurzy

Agentura BOVA - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 92 kurzů.
Název      Cena     
Myšlenkové mapy v manažerské praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
24.4.
2019
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.5.
2019
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.5.
2019
Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
14.5.
2019
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.5.
2019
Insolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
14.5.
2019
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
15.5.
2019
Autorský zákon aktuálně
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.5.
2019
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
15.5.
2019
MS Excel - efektivně
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
15.5.
2019
Akciová společnost pod drobnohledem
BOVA   Doksy   9 980 Kč s DPH
16.5.
19.5.
2019
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
16.5.
2019
Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
16.5.
2019
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.5.
2019
Zákon o státní službě po velké novele od 1. 3. 2019
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.5.
2019
Vybrané otázky medicínského práva
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
20.5.
2019
Smluvní pokuta
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
20.5.
2019
MS Word - efektivně
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
20.5.
2019
Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
20.5.
2019
Skončení pracovního poměru se zaměřením na soudní rozhodnutí
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
20.5.
2019
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 92 termínů