Agentura BOVA - kurzy

Agentura BOVA - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 177 kurzů.
Název      Cena     
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.10.
2019
Smlouva o úvěru a o půjčce
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.10.
2019
Vazby zákona o DPH na účetnictví
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.10.
2019
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A
BOVA   Praha   12 980 Kč s DPH
21.10.
2019
Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz A + B
BOVA   Praha   22 990 Kč s DPH
21.10.
2019
Kurz české interpunkce
BOVA   Praha   1 790 Kč s DPH
22.10.
2019
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.10.
2019
Rodinné právo v praxi matrik
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
22.10.
2019
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.10.
2019
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
22.10.
2019
Kybernetická bezpečnost II - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
23.10.
2019
Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
23.10.
2019
Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
23.10.
2019
Porušení smlouvy- jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.10.
2019
MS Excel - funkce
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
23.10.
2019
Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
24.10.
2019
Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
24.10.
2019
Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
24.10.
2019
Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.10.
2019
Průvodce procesem zkoušky insolvenčního správce
BOVA   Praha   340 Kč s DPH
24.10.
2019
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 177 termínů