Anag, spol. s r.o - kurzy

Anag, spol. s r.o - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 273 kurzů.
Název      Cena     
Personalistický koktejl pro náročné • řešení specifických případů
ANAG   Zlín   1 727 Kč 
18.10.
2019
Fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy • tvorba a použití
ANAG   Praha   1 975 Kč 
18.10.
2019
Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
ANAG   Brno   1 810 Kč 
18.10.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek z účetního a daňového hlediska po změnách roku 2019
ANAG   Olomouc   1 810 Kč 
18.10.
2019
Personalistický koktejl pro náročné • řešení specifických případů
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
21.10.
2019
Kontrola inspekce práce • prevence a obrana zaměstnavatele před porušením a postihem pracovněprávních povinností • včetně prevence nařčení ze Švarcsystému
ANAG   Ústí nad Labem   1 893 Kč 
21.10.
2019
Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách • zákonný požadavek
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
21.10.
2019
Inventarizace majetku a závazků • důležitá součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2019
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
21.10.
2019
Dlouhodobý majetek v účetnictví příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů
ANAG   Ústí nad Labem   1 810 Kč 
21.10.
2019
GDPR a ochrana osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím • aktuální stav
ANAG   Hradec Králové   1 727 Kč 
21.10.
2019
Stavební zákon a činnosti s ním související 2019/2020
ANAG   Brno   1 810 Kč 
21.10.
2019
Řešení obtížných komunikačních situací
ANAG   Praha   2 636 Kč 
21.10.
2019
Vše o skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů
ANAG   Hradec Králové   1 810 Kč 
22.10.
2019
Pracovní cesty a cestovní náhrady • řešení správných postupů na praktických příkladech
ANAG   Olomouc   1 727 Kč 
22.10.
2019
Finanční řízení a ekonomika firmy přehledně a srozumitelně • rychlá a správná orientace v hospodaření firmy
ANAG   Brno   1 727 Kč 
22.10.
2019
Dlouhodobý majetek v účetnictví příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů
ANAG   Praha   1 975 Kč 
22.10.
2019
Vše o skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů
ANAG   Praha   2 140 Kč 
23.10.
2019
Zajímavé účetní případy • zaúčtování a daňové důsledky
ANAG   Liberec   1 810 Kč 
23.10.
2019
Srážky ze mzdy, platu, odměny nebo jiných příjmů • příklady
ANAG   Liberec   1 893 Kč 
23.10.
2019
Mzdová účtárna v příkladech • komplexní výklad
ANAG   Ostrava   1 727 Kč 
23.10.
2019
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 273 termínů