Správní a procesní právo, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo, v Praze. Více.


Název      Cena     
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.5.
2019
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.5.
2019
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.5.
2019
Zákon o státní službě po velké novele od 1. 3. 2019
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.5.
2019
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.5.
2019
Trestní odpovědnost právnických osob a související problematika trestního compliance
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.5.
2019
Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
23.5.
2019
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
24.5.
2019
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
28.5.
2019
GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
28.5.
2019
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
30.5.
2019
Právní regulace hazardních her - komplexní přehled podstatných souvislostí s důrazem na praktické důsledky
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
30.5.
2019
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
31.5.
2019
Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.6.
2019
Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.6.
2019
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
6.6.
2019
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.6.
2019
Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
13.6.
2019
Opravné prostředky ve správním řízení
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
14.6.
2019
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
17.6.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 24 termínů