Správní a procesní právo, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo, v Praze. Více.Název      Cena     
Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
24.10.
2019
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
30.10.
2019
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
31.10.
2019
Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
31.10.
2019
Kybernetická bezpečnost III - kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
4.11.
2019
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
5.11.
2019
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
7.11.
2019
Aplikace dálkový přístup do katastru nemovitostí v teorii i praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.11.
2019
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
8.11.
2019
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.11.
2019
Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.11.
2019
Velká novela zákona o místních poplatcích - nový místní poplatek z pobytu a další změny v zákoně o místních poplatcích účinné od 1. ledna 2020
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
12.11.
2019
Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.11.
2019
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 580 Kč s DPH
14.11.
15.11.
2019
Zákon o státní službě po velké novele od 1. 3. 2019
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.11.
2019
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby a včetně novel
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
21.11.
2019
Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.11.
2019
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.11.
2019
Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.11.
2019
Rekodifikace trestního řízení - přípravné řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.11.
2019
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 46 termínů