Správní a procesní právo, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo, v Praze. Více.Název      Cena     
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.12.
2019
Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
17.12.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
19.12.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
21.1.
2020
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
28.1.
2020
Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z nového realitního zákona)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
28.1.
2020
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.2.
2020
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
6.2.
2020
Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
11.2.
2020
Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
13.2.
2020
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   7 236 Kč s DPH
13.2.
2020
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
25.2.
2020
Stavební zákon na úseku územního rozhodování + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
27.2.
2020
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.3.
2020
Aktuální novinky e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-id, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů sl
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.3.
2020
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
12.3.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
17.3.
2020
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
17.3.
2020
Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.3.
2020
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.3.
2020
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 63 termínů