Správní a procesní právo, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo, v Praze. Více.


Název      Cena     
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
2.10.
2018
Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
2.10.
2018
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
4.10.
2018
Správní řád ve školství
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
10.10.
2018
Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
11.10.
2018
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
11.10.
2018
Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
11.10.
2018
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
12.10.
2018
Územní plánování po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.10.
2018
Rodinné právo v praxi matrik
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
18.10.
2018
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2018
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
23.10.
2018
Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
25.10.
2018
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
25.10.
2018
Právní aspekty integrace ve vzdělávání
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
25.10.
2018
Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
25.10.
2018
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.10.
2018
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
30.10.
2018
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.11.
2018
Zákon o státní službě
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
6.11.
2018
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 54 termínů