Správní a procesní právo, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo, v Praze. Více.


Název      Cena     
GDPR ve školství - časté problémy
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
20.2.
2019
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.2.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
28.2.
2019
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.3.
2019
Vybrané problémy školského zákona: přijímací řízení na ZŠ a SŠ
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
6.3.
2019
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.3.
2019
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
12.3.
2019
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.3.
2019
Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
14.3.
2019
GDPR a nový zákon o zpracování osobních údajů - praktické postupy a příklady pro aplikaci
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.3.
2019
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.3.
2019
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
21.3.
2019
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.3.
2019
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.3.
2019
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.3.
2019
Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.3.
2019
Územní plánování v roce 2019
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
28.3.
2019
Právní odpovědnost pedagogů
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
2.4.
2019
Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
2.4.
2019
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
4.4.
2019
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 52 termínů