Správní a procesní právo, Praha, kurz

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo, v Praze, prezenční kurzy. Více.Název      Cena     
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.11.
2019
Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele a s ohledem na záměr rekodifikace
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.11.
2019
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.11.
2019
Jméno a příjmení v matriční praxi
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
26.11.
2019
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2019
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.11.
2019
Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
26.11.
2019
Ochranné známky po velké novele – řízení o zápisu ochranné známky před Úřadem průmyslového vlastnictví
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
27.11.
2019
Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
28.11.
2019
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
29.11.
2019
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
3.12.
2019
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
3.12.
2019
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.12.
2019
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 580 Kč s DPH
5.12.
6.12.
2019
Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.12.
2019
Rekodifikace trestního řízení - řízení před soudem prvního stupně
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.12.
2019
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.12.
2019
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.12.
2019
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.12.
2019
Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.12.
2019
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.12.
2019
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 75 termínů