Správní a procesní právo - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo. Více.


Název      Cena     
Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
27.2.
2018
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
27.2.
2018
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
2.3.
2018
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.3.
2018
Právo na informace vs. ochrana osobních údajů a registr smluv s přihlédnutím k novému evropskému nařízení GDPR
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
8.3.
2018
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
8.3.
2018
Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
13.3.
2018
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.3.
2018
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   5 385 Kč s DPH
15.3.
2018
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.3.
2018
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Zlín   1 600 Kč 
16.3.
2018
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
22.3.
2018
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
27.3.
2018
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
29.3.
2018
Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
5.4.
2018
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
10.4.
2018
Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
10.4.
2018
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 480 Kč s DPH
12.4.
13.4.
2018
Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
12.4.
2018
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
12.4.
2018
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 41 termínů