Správní a procesní právo - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo. Více.


Název      Cena     
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
24.4.
2018
Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
24.4.
2018
Ochrana životního prostředí a nový občanský zákoník
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
10.5.
2018
Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
11.5.
2018
Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
15.5.
2018
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.5.
2018
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
17.5.
2018
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
22.5.
2018
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
24.5.
2018
Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
24.5.
2018
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
29.5.
2018
Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
31.5.
2018
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
31.5.
2018
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
1.6.
2018
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
5.6.
2018
Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
7.6.
2018
Opravné prostředky ve správním řízení
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
8.6.
2018
Zákon o státní službě
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
12.6.
2018

18 termínů