Správní a procesní právo - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo. Více.


Název      Cena     
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
18.6.
2019
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
21.6.
2019
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
25.6.
2019
Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
27.6.
2019
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
17.9.
2019
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.9.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
19.9.
2019
Opatření obecné povahy
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
20.9.
2019
Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.9.
2019
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.9.
2019
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.10.
2019
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.10.
2019
Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.10.
2019
Ověřování - vidimace, legalizace
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
3.10.
2019
Zákon o vodovodech a kanalizacích
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
3.10.
2019
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.10.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele + jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
8.10.
2019
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
10.10.
2019
Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
10.10.
2019
Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.10.
2019
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 62 termínů