Správní a procesní právo - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo. Více.Název      Cena     
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
9.12.
2019
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.12.
2019
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.12.
2019
Stavební zákon včetně novel a informací o přípravě nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.12.
2019
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.12.
2019
Jak správně a efektivně doručovat
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
12.12.
2019
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
12.12.
2019
„Suchá“ novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
12.12.
2019
Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
13.12.
2019
Námitky sousedů proti stavbě II. - provádění a užívání stavby a obrana sousedů ve správním řízení i před soudem
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
17.12.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu po velké novele a jaké změny se očekávají v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
19.12.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
21.1.
2020
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
28.1.
2020
Nový zákon o realitním zprostředkování (základní novinky, změny a úskalí vyplývající z nového realitního zákona)
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
28.1.
2020
Registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika, novely
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
4.2.
2020
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
6.2.
2020
Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
11.2.
2020
Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
13.2.
2020
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   7 236 Kč s DPH
13.2.
2020
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
25.2.
2020
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 72 termínů