Správní a procesní právo - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo. Více.Název      Cena     
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účelystavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
9.4.
2020
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
16.4.
2020
Správní řád prakticky
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
22.4.
2020
Námitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.5.
2020
Zákon o státní službě po novele
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.5.
2020
Kybernetická bezpečnost II - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
13.5.
2020
Správní řád prakticky
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
13.5.
2020
Jméno a příjmení v matriční praxi po novele
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
14.5.
2020
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
15.5.
2020
Základní přípravný kurz k realitní zkoušce
BOVA   Praha   12 000 Kč s DPH
18.5.
27.5.
2020
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
BOVA   Olomouc   2 390 Kč s DPH
21.5.
2020
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.5.
2020
Stavební zákon - problémy současné praxe + nový stavební zákon - nejaktuálnější informace o návrhu a postupu projednávání
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
21.5.
2020
Kybernetická bezpečnost III - kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
25.5.
2020
Námitky sousedů proti stavbě II. - postup ve správním řízení i před soudem
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.5.
2020
Nový zákon o znalcích
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
26.5.
2020
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny v roce 2020
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
26.5.
2020
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
28.5.
2020
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
28.5.
2020
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
29.5.
2020
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 59 termínů