Správní a procesní právo - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo. Více.Název      Cena     
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
25.2.
2020
Nový stavební zákon - podrobné informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.3.
2020
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.3.
2020
Aktuální novinky e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, bank-id, nařízení eIDAS, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů sl
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
10.3.
2020
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
10.3.
2020
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
12.3.
2020
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě podle národních právních předpisů a jejich novel a evropské právní úpravy
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
17.3.
2020
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
17.3.
2020
Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv?
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.3.
2020
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
19.3.
2020
Územní plánování - problémy současné praxe, aktuální informace o přípravě nového stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
24.3.
2020
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
24.3.
2020
Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
25.3.
2020
Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem
BOVA   Praha   2 990 Kč s DPH
26.3.
2020
Ověřování - vidimace, legalizace po novele
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
31.3.
2020
Stavební zákon na úseku stavebního řádu + jaké změny se připravují v rámci rekodifikace
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
31.3.
2020
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele, biometrické údaje v občanském průkazu
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
2.4.
2020
Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí - aktuální stav v roce 2020 a připravované úpravy ve vazbě na projednávanou rekodifikaci veřejného stavebního práva
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.4.
2020
Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
2.4.
2020
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účelystavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
2.4.
2020
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 68 termínů