Správní a procesní právo - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo. Více.


Název      Cena     
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.10.
2018
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
23.10.
2018
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
23.10.
2018
Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 290 Kč s DPH
25.10.
2018
Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
25.10.
2018
Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.10.
2018
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
30.10.
2018
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
1.11.
2018
Zákon o státní službě
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
6.11.
2018
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
6.11.
2018
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
6.11.
2018
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
6.11.
2018
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
6.11.
2018
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   6 038 Kč s DPH
7.11.
2018
Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
8.11.
2018
Jak se připravit na kontrolu úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
8.11.
2018
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
8.11.
2018
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
BOVA   Praha   5 480 Kč s DPH
8.11.
9.11.
2018
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
13.11.
2018
Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
13.11.
2018
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 52 termínů