Správní a procesní právo - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Správní a procesní právo. Více.


Název      Cena     
Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
8.1.
2019
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (účinnost od 1. 7. 2017) a související změnový zákon (zákon č. 183/2017 Sb. včetně novely správního řádu)
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
17.1.
2019
Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
22.1.
2019
Novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
29.1.
2019
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
29.1.
2019
Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019 + informace o dalších připravovaných změnách
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
29.1.
2019
Jak správně a efektivně doručovat
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
7.2.
2019
Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - základní přehled
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.2.
2019
Veřejná prostranství
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
19.2.
2019
GDPR ve školství - časté problémy
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
20.2.
2019
Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
26.2.
2019
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
28.2.
2019
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
5.3.
2019
Vybrané problémy školského zákona: přijímací řízení na ZŠ a SŠ
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
6.3.
2019
Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
7.3.
2019
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
12.3.
2019
Daňové a nedaňové náklady, daňová kontrola a jak jí čelit
EDUZONE-CZ   Praha   5 385 Kč s DPH
12.3.
2019
GDPR ve vazbě na zákon o zpracování osobních údajů
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
14.3.
2019
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
19.3.
2019
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
BOVA   Praha   2 590 Kč s DPH
21.3.
2019
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 55 termínů