Neziskové organizace - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Neziskové organizace. Více.Název      Cena     
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce
VOX   Praha   2 190 Kč 
28.1.
2020
Veřejné zakázky v roce 2016
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
Veřejné zakázky - praktické důsledky po novele v roce 2015
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě
VOX   Praha   2 620 Kč 
5.2.
2020
DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů
VOX   Praha   2 190 Kč 
13.2.
2020
Pracovněprávní vztah úředníka územně samosprávného celku - včetně novely odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2020
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
13.2.
2020
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
18.2.
2020
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
19.2.
2020
Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v příspěvkové organizaci
VOX   Praha   2 790 Kč 
21.2.
2020
Znalecký posudek z pohledu odběratele
VOX   Praha   2 690 Kč 
27.2.
2020
Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem
VOX   Praha   1 990 Kč 
27.2.
2020
6 typů manažerské komunikace
VOX   Praha   8 200 Kč 
3.3.
4.3.
2020
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
3.3.
2020
Pracovněprávní vztah úředníka územně samosprávného celku - včetně novely odměňování zaměstnanců od 1. 1. 2020
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
5.3.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
5.3.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe
VOX   Praha   1 990 Kč 
6.3.
2020
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Hradec Králové   1 790 Kč 
6.3.
2020
Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně
VOX   Praha   2 190 Kč 
10.3.
2020
Místo v tlupě
VOX   Praha   3 190 Kč 
12.3.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč s DPH
12.3.
2020
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 81 termínů