Neziskové organizace - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Neziskové organizace. Více.


Název      Cena     
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR?
VOX   Praha   2 065 Kč 
25.4.
2019
Zákon o zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč 
14.5.
2019
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 800 Kč s DPH
14.5.
2019
Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a v roce 2019
VOX   Praha   2 890 Kč 
14.5.
2019
Plánování a oblasti komplexní strategie
VOX   Praha   2 065 Kč 
14.5.
2019
Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
VOX   Praha   9 890 Kč 
15.5.
17.5.
2019
Povolování provádění staveb
VOX   Praha   2 490 Kč 
16.5.
2019
Základní interní směrnice měst a obcí
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
16.5.
2019
Moderní marketingová komunikace a propagace
VOX   Praha   3 890 Kč 
16.5.
2019
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
17.5.
2019
Tisková zpráva od A do Z aneb jak připravit informace pro média ( páteční dopolední workshop)
VOX   Praha   2 650 Kč 
17.5.
2019
Bytová družstva v praxi – právní úprava s důrazem na chystané změny v zákoně o obchodních korporacích
VOX   Praha   2 190 Kč 
20.5.
2019
Kupní smlouva v obchodních vztazích
VOX   Praha   2 490 Kč 
22.5.
2019
Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě
VOX   Praha   1 810 Kč 
23.5.
2019
Externí a interní komunikace
VOX   Praha   4 590 Kč 
23.5.
2019
Základní interní směrnice měst a obcí
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
23.5.
2019
Jak na hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop)
VOX   Praha   2 650 Kč 
24.5.
2019
LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek
VOX   Praha   3 890 Kč 
28.5.
2019
Profesionální asistentka – management podpory manažerů
VOX   Praha   6 790 Kč 
28.5.
29.5.
2019
DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
28.5.
2019
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 57 termínů