Neziskové organizace, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Neziskové organizace, v Praze. Více.


Název      Cena     
Elektronizace veřejné správy v ČR a její důsledky na práci s informacemi v instituci
VOX   Praha   1 810 Kč 
20.2.
2018
Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku
VOX   Praha   1 990 Kč 
26.2.
2018
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi
VOX   Praha   1 900 Kč 
28.2.
2018
Zákon o zadávání veřejných zakázek
VOX   Praha   1 975 Kč 
1.3.
2018
Komunikace v krizových a zátěžových situacích
VOX   Praha   2 065 Kč 
6.3.
2018
Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
VOX   Praha   1 975 Kč 
7.3.
2018
Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů
VOX   Praha   3 590 Kč 
7.3.
2018
Zákon o zadávaní veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
13.3.
2018
Spolky a další nestátní neziskové organizace - specifika účtování a zdaňování - 2denní (Ing. Vankeová)
Kurzy-ucetnictvi.cz   Praha   6 897 Kč s DPH
Kontrola a audit hospodaření v neziskových organizacích
VOX   Praha   3 990 Kč 
20.3.
9.4.
2018
Kontrola a audit hospodaření s majetkem
VOX   Praha   1 975 Kč 
20.3.
2018
GDPR pro IT pracovníky – technická zabezpečení, praktická implementace, případová studie
VOX   Praha   2 390 Kč 
20.3.
2018
Zákon o registru smluv
VOX   Praha   2 190 Kč 
21.3.
2018
Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a dalších souvisejících předpisů (stav k 1. 1. 2018)
VOX   Praha   1 810 Kč 
23.3.
2018
Nová pravidla na ochranu osobních údajů (GDPR) pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
VOX   Praha   2 090 Kč 
23.3.
2018
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR?
VOX   Praha   2 065 Kč 
26.3.
2018
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi
VOX   Praha   1 900 Kč 
3.4.
2018
Praktické návody implementace nového obecného nařízení (GDPR) včetně případové studie
VOX   Praha   1 990 Kč 
6.4.
2018
Kontrola a audit provozních výdajů
VOX   Praha   1 975 Kč 
9.4.
2018
Aktuální právní problematika v dopravě – komplexní pohled
VOX   Praha   1 990 Kč 
10.4.
2018
  Stránka 1 z 3   Další
20 z 56 termínů