Neziskové organizace, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Neziskové organizace, v Praze. Více.


Název      Cena     
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR?
VOX   Praha   2 065 Kč 
25.4.
2019
Veřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a v roce 2019
VOX   Praha   2 890 Kč 
14.5.
2019
Plánování a oblasti komplexní strategie
VOX   Praha   2 065 Kč 
14.5.
2019
Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
VOX   Praha   9 890 Kč 
15.5.
17.5.
2019
Povolování provádění staveb
VOX   Praha   2 490 Kč 
16.5.
2019
Moderní marketingová komunikace a propagace
VOX   Praha   3 890 Kč 
16.5.
2019
Tisková zpráva od A do Z aneb jak připravit informace pro média ( páteční dopolední workshop)
VOX   Praha   2 650 Kč 
17.5.
2019
Bytová družstva v praxi – právní úprava s důrazem na chystané změny v zákoně o obchodních korporacích
VOX   Praha   2 190 Kč 
20.5.
2019
Kupní smlouva v obchodních vztazích
VOX   Praha   2 490 Kč 
22.5.
2019
Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po novelách zákona o archivnictví a spisové službě
VOX   Praha   1 810 Kč 
23.5.
2019
Externí a interní komunikace
VOX   Praha   4 590 Kč 
23.5.
2019
Jak na hovory a rozhovory s médii (páteční dopolední workshop)
VOX   Praha   2 650 Kč 
24.5.
2019
LinkedIn a profesionální reprezentace firmy navenek
VOX   Praha   3 890 Kč 
28.5.
2019
Profesionální asistentka – management podpory manažerů
VOX   Praha   6 790 Kč 
28.5.
29.5.
2019
Elektronické zadávání veřejných zakázek
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
30.5.
2019
Znalci a znalecké posudky – právní úprava činnosti, druhy a nároky na znalecký posudek
VOX   Praha   2 190 Kč 
31.5.
2019
Místo v tlupě
VOX   Praha   3 190 Kč 
4.6.
2019
Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci
VOX   Praha   2 090 Kč 
7.6.
2019
GDPR – výkladové i aplikační problémy a nový zákon o zpracování osobních údajů
VOX   Praha   2 490 Kč 
11.6.
2019
Jak na emoce a komunikaci v týmové práci
VOX   Praha   2 065 Kč 
11.6.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 35 termínů