Neziskové organizace, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Neziskové organizace, v Praze. Více.


Název      Cena     
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
VOX   Praha   1 990 Kč 
20.6.
2019
Tvorba a řízení značky směrem k zákazníkům i vlastním zaměstnancům
VOX   Praha   3 790 Kč 
3.7.
2019
Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC
VOX   Praha   8 390 Kč 
9.7.
11.7.
2019
Tvorba a realizace marketingových strategií firem, produktů a služeb
VOX   Praha   3 790 Kč 
9.7.
2019
Realizace účinné marketingové propagace a komunikace
VOX   Praha   3 790 Kč 
10.7.
2019
Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů
VOX   Praha   3 790 Kč 
11.7.
2019
Jak trvale prosadit změny a inovace
VOX   Praha   3 890 Kč 
18.7.
2019
LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě
VOX   Praha   2 500 Kč 
19.7.
2019
Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny
VOX   Praha   3 790 Kč 
23.7.
2019
Místo v tlupě
VOX   Praha   3 190 Kč 
8.8.
2019
KONFERENCE SVĚT ASISTENTKY
VOX   Praha   5 990 Kč 
19.9.
2019
Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a nedostatků
VOX   Praha   3 790 Kč 
23.9.
2019
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce
VOX   Praha   2 190 Kč 
24.9.
2019
Hospodaření s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
VOX   Praha   1 975 Kč 
26.9.
2019
Zadávání veřejných zakázek
VOX   Praha   2 390 Kč 
27.9.
2019
Místo v tlupě
VOX   Praha   3 190 Kč 
1.10.
2019
Jak si udržet zdravá záda
VOX   Praha   3 890 Kč 
3.10.
2019
Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR
VOX   Praha   2 100 Kč 
3.10.
2019
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a technického pohledu
VOX   Praha   2 390 Kč 
11.10.
2019
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 200 Kč s DPH
17.10.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 36 termínů