Občanské a obchodní právo - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Občanské a obchodní právo. Více.


Název      Cena     
Stavební zákon a jeho velká novela
PROFESIM   Hradec Králové   1 700 Kč 
15.10.
2018
Smlouvy a software
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
16.10.
2018
Právo nemovitostí - vybrané problémy praxe
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
16.10.
2018
Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, praktické problémy a jejich řešení + informace o připravované novele OBČZ a projednávané novele zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodin
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
16.10.
2018
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
17.10.
2018
Veřejné zakázky: kurz praktické tvorby zadávací dokumentace a vedení zadávacího řízení v oblasti IT
BOVA   Praha   5 980 Kč s DPH
17.10.
24.10.
2018
Veřejné zakázky pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
18.10.
2018
Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
18.10.
2018
Vedení personální agendy v praxi 1
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
18.10.
2018
Povinnosti a odpovědnost orgánů obchodní korporace
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
18.10.
2018
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
18.10.
2018
Smluvní a závazkové právo
BOVA   Doksy   9 980 Kč s DPH
18.10.
21.10.
2018
Uzavírání obchodních smluv v souvislosti s GDPR
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč s DPH
18.10.
2018
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
BOVA   Praha   2 790 Kč s DPH
18.10.
2018
Zadání veřejných zakázek pro školy a školská zařízení
BOVA   Praha   2 490 Kč s DPH
22.10.
2018
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
23.10.
2018
Neplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách
BOVA   Praha   2 890 Kč s DPH
23.10.
2018
Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení
BOVA   Praha   2 690 Kč s DPH
23.10.
2018
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacícm
PROFESIM   Ostrava   1 700 Kč 
24.10.
2018
Vedení personální agendy v praxi 2
Verlag Dashöfer     593 Kč s DPH
25.10.
2018
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 173 termínů