Občanské a obchodní právo, online, e-learning - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Občanské a obchodní právo, e-learning, online. Více.Název      Cena     
Doprava v mezinárodním obchodu
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Úhrada ambulantní specializované péče
VOX     2 408 Kč s DPH
e-learning
Datové schránky v praxi, vlastnosti, výhody, přednosti i úskalí používání
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Aktuality z pracovního práva – novela zákoníku práce a další změny pracovněprávních předpisů
VOX     4 707 Kč s DPH
e-learning
Pracovněprávní předpisy v roce 2024
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Úhrada domácí zdravotní péče a paliativní péče zdravotními pojišťovnami
VOX     2 408 Kč s DPH
e-learning
BOZP aktuálně a prakticky
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Zákoník práce 2024 – pro začínající aneb začínám/vracím se k personalistice
VOX     8 458 Kč s DPH
e-learning
Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech
VOX     2 690 Kč 
e-learning
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a kraju
VOX     2 690 Kč 
e-learning
Platební styk – seznámení s právní úpravou
VOX     3 134 Kč s DPH
e-learning
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce
VOX     2 490 Kč 
e-learning
Platební styk pro pokročilé
VOX     3 134 Kč s DPH
e-learning
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
VOX     2 690 Kč 
e-learning
Zákon o registru smluv – aktuální problematika
VOX     2 690 Kč 
e-learning
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán
VOX     2 690 Kč 
e-learning
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů
VOX     2 590 Kč 
e-learning
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících
VOX     2 690 Kč 
e-learning

19 termínů