Občanské a obchodní právo, online, e-learning - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Občanské a obchodní právo, e-learning, online. Více.Název      Cena     
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán
VOX     2 290 Kč 
e-learning
Kontaminující látky v potravinách, alergeny
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Auditor v potravinářství
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů
VOX     2 290 Kč 
e-learning
Úhrada domácí zdravotní péče a paliativní péče zdravotními pojišťovnami za rok 2021 a v roce 2022
VOX     2 166 Kč s DPH
e-learning
Protikorupční chování
VOX     2 190 Kč 
e-learning
Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled
VOX     5 300 Kč s DPH
e-learning
Přeměny obchodních společností – právní pohled
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Odborová problematika/kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Označování potravin pro pokročilé včetně praktických příkladů
VOX     2 650 Kč s DPH
e-learning
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
VOX     2 408 Kč s DPH
e-learning
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví
VOX     3 860 Kč s DPH
e-learning
Veřejné zakázky malého rozsahu – praktický rozbor a řešení konkrétních problémů
VOX     2 892 Kč s DPH
e-learning
Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe
VOX     1 990 Kč 
e-learning
Agenturní zaměstnávání pro agentury i uživatele prakticky a s příklady
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Ochrana osob oznamující porušení práva Unie (whistleblowing / “pískání na píšťalku“)
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů
VOX     1 990 Kč 
e-learning
Systém HACCP v potravinářských provozech pro pokročilé
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Zákoník práce z pohledu praxe a novinek v průběhu roku 2022
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Právní nástrahy v marketingu a reklamně a jak se jim vyhnout – nenechte se dostat do úzkých kvůli propagaci značky
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 30 termínů