Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Zpracovatelský průmysl , Chemický průmysl , Vodní hospodářství

Název      Cena     
Odpady v podnikové ekologii
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
23.5.
2024
Odpady v podnikové ekologii
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
23.5.
2024
Metodické pokyny pro obce
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
27.5.
2024
LCA a uhlíková stopa
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
29.5.
2024
Metodické pokyny pro provozovatele zařízení
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
3.6.
2024
Nové Nařízení EU 2023/1230 o strojních zařízeních  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   6 643 Kč s DPH
4.6.
2024
Nové Nařízení EU 2023/1230 o strojních zařízeních
Verlag Dashöfer     6 643 Kč s DPH
4.6.
2024
Metodické pokyny pro odpady ze zdravotní a veterinární péče, odpady z lékáren
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
10.6.
2024
Označování potravin 2024
Verlag Dashöfer     5 433 Kč s DPH
12.6.
2024
Nové povinnosti v souvislosti s nařízením (EU) 2024/573 o F-plynech
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
13.6.
2024
Nové povinnosti v souvislosti s nařízením (EU) 2024/573 o F-plynech
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
13.6.
2024
Metodické pokyny pro přeshraniční přepravu odpadů
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
17.6.
2024
Školení o bezpečnosti při používání diisokyanátů
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
19.6.
2024
Metodické pokyny pro kaly z ČOV
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
24.6.
2024
Specialista na odpadové hospodářství
Verlag Dashöfer     24 188 Kč s DPH
3.9.
24.9.
2024
Specialista na odpadové hospodářství
Verlag Dashöfer   Praha   24 188 Kč s DPH
3.9.
24.9.
2024
SMED
INOVACE DO FIREM     zdarma
kurz na míru
Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
18.9.
2024
Nutriční hodnocení potravin pomocí Nutri-Score
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
18.9.
2024
Specialista ESG
Verlag Dashöfer     35 078 Kč s DPH
1.10.
22.10.
2024
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 32 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je představit nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který byl přijat současně s novelou stavebního zákona. Jejich společným cílem je zjednodušení a zrychlení povolování stavebních záměrů v důsledku procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.

Vydávání JES se dotkne prakticky všech žadatelů o povolení záměru podle stavebního zákona, a rovněž všech správních orgánů, v jejichž gesci je posuzování otázek životního prostředí.

Jednotné environmentální stanovisko (JES) nahrazuje až 26 správních úkonů obsažených v 9 různých zákonech. Žadatel může o jeho vydání žádat mimo jiné prostřednictvím stavebního úřadu společně s žádostí o povolení záměru podle stavebního zákona. Předmětem semináře bude rovněž vazba na proces EIA, s nímž může být na základě rozhodnutí žadatele vydání JES spojeno.

Seminář poukáže i na možná problémová místa a výkladové nejasnosti přijatého zákona.

Lektor semináře je hlavním autorem zákona, zná přesný vývoj jeho podoby od počátečního návrhu až ke schválenému znění, což mu poskytuje potřebný vhled do celé problematiky.

Obsah semináře:
 • Úvod
  • představení nové právní úpravy (zákon č. 148/2023 Sb. a 149/2023 Sb.)
  • důvod a okolnosti přijetí právní úpravy
 • Vazba na stavební zákon
  • představení novely stavebního zákona
  • vztah ke koordinovanému závaznému stanovisku
  • fikce, odvolací námitky, přechodné období
 • Jednotné environmentální stanovisko
  • okruh záměrů a následných řízení, nahrazované správní úkony
  • výjimky
  • vztah ke společnému rozhodnutí podle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Proces vydání JES
  • předběžná konzultace
  • žádost
  • lhůty, fikce
  • náležitosti a platnost JES
  • změna okolností
  • přezkum
  • kontrola, nápravná opatření, správní trestání
  • příslušné správní orgány
 • Účast veřejnosti
  • novelizace ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny a její souvislosti
 • Společný proces EIA a JES
 • Účinnost zákona
  • přechodné období podle stavebního zákona
  • aplikovatelnost změn ve složkových zákonech
 • Změny ve složkových zákonech v oblasti ochrany životního prostředí
  • podrobněji k zákonu č. 149/2023 Sb.
 • Shrnutí