Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-826
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  15.05.2020   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-826
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Mgr. Miroslav Eisenhammer Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Seminář je určen veřejnoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy a školská zařízení (s výjimkou mateřských škol a ubytovacích zařízení), zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a další.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních  původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivní péče a kontrol
 • Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů -  spisová služba v listinné i elektronické podobě – viz novelizace, které mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
  • Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek a elektronickou adresu podatelny.
 • Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů.
  • Specifika skartačního řízení dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace.
 • Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních akreditovaných archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty.
 • Dotazy, diskuseVšechny termíny konání kurzu

 • 25.02.2020 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 02.04.2020 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 07.04.2020 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 21.04.2020 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 15.05.2020 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy
Název      Cena     
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   1 900 Kč 
24.1.
2020
Jedlé kytice
KURZY PRO RADOST     500 Kč s DPH
e-learning
Aktuality pro ÚSC a příspěvkové organizace pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
28.1.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců - aktuálně, e-IDAS a GDPR v praxi
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 900 Kč s DPH
28.1.
2020
Správní řád nejen pro nové úředníky
TSM, spol. s r. o.   Plzeň   1 990 Kč s DPH
28.1.
2020
Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
28.1.
2020
Aktuální otázky pracovněprávní praxe v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
29.1.
2020
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
29.1.
2020
Aktuality pro ÚSC a příspěvkové organizace pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
30.1.
2020
Archivnictví a spisová služba - jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
30.1.
2020
Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
30.1.
2020
MATRIKA od A do Z
TSM, spol. s r. o.   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
30.1.
2020
Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč s DPH
30.1.
2020
Veřejné zakázky pro začátečníky
Verlag Dashöfer   Praha   4 102 Kč s DPH
30.1.
2020
Ztráty a nálezy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 990 Kč s DPH
30.1.
2020
Aktuality pro ÚSC a příspěvkové organizace pro rok 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
31.1.
2020
Novinky v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
31.1.
2020
Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními výbory a finančními výbory obcí
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
3.2.
2020
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
5.2.
2020
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím. Nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019).
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
5.2.
2020
  Stránka 1 z 23   Další
20 z 460 termínů