Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-826
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  28.11.2024   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 400 Kč https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-826
Cena s DPH: 2 400 Kč
Lektor: PhDr. Irena Hajzlerová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Seminář je určen veřejnoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy a školská zařízení (s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování), zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a další.

Program semináře:

 • Legislativa - právní předpisy a jejich výklad
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně posledních novelizací tohoto zákona - zákon č. 261/2021, č. 284/2021 a č. 89/2022
  • prováděcí předpis - vyhláška č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, včetně poslední novely - vyhláška č. 96/2023. Další předpisy související s výkonem spisové služby
 • Elektronická spisová služba
  • důsledky uplatněni zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů na výkon spisové služby.
  • Zákon č. 301/2008 Sb., který mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 300/2008 Sb.
  • Prováděcí předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb. a jejich dopad na vedení spisové služby
  • národní standart pro elektronické systémy spisových služeb – poslední novela
  • zásady výkonu spisové služby prováděné v elektronických systémech spisové služby
  • odlišné a společné znaky při provádění výkonu spisové služby v elektronických systémech spisové služby a výkonu spisové služby v listinné podobě
  • Příprava atestací ESSL, povinnosti vybraných veřejnoprávních původců
 • Specifické typy dokumentů a nakládání s nimi
  • účetní doklady podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • doklady podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zejména dle novel tohoto zákona
  • Specifické postupy podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
  • dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje podle zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • nahlížení do dokumentů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • některé další specifické typy dokumentů a nakládání s nimi (kroniky, matriky, zdravotnická dokumentace). Nakládání s uvedenými typy dokumentů vychází z platných právních předpisů.
 • Interní předpisy pro oblast spisové služby
  • zásady pro zpracování spisových řádů se zahrnutím změn vyvolaných uvedenými právními předpisy.
  • zásady pro vypracování spisových a skartačních plánů
  • vzorové spisové řády se spisovými a skartačními plány
 • Průběh a varianty skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. 
 • Možné přestupky proti archivnímu zákonu, kontroly a sankce.
 • Upozornění na nejčastější chyby, řešení dotazů z praxe účastníků a diskuzeVšechny termíny konání kurzu

 • 24.09.2024 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 03.10.2024 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 08.10.2024 - Hotel Central, Nám. Republiky 33, Plzeň
 • 10.10.2024 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 15.10.2024 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 22.10.2024 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 05.11.2024 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 21.11.2024 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 28.11.2024 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy
Název      Cena     
Obec a nájemné z bytů, úhrady za služby, včetně problematiky neplatičů a novely zák. 67/2013 Sb. - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
25.6.
2024
Spisová služba v praxi • uchovávání a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců v roce 2024 • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
25.6.
2024
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
25.6.
2024
Kreslení karikatur
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Kurz nejlepších manažerských dovedností aneb Jak působit na lidi
KURZY PRO RADOST     5 150 Kč s DPH
e-learning
Český jazyk v každodenní praxi • bezchybný pravopis • formální úprava písemností a obchodní korespondence • prezenčně i on-line
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
26.6.
2024
Majetek obce a nakládání s ním - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
27.6.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
27.6.
2024
Kurz úpravy fotografií: Photoshop Lightroom pro krajináře
KURZY PRO RADOST     2 980 Kč s DPH
e-learning
Abstraktní malování
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Hra na klavír
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Kurz výroby vinutých perlí
KURZY PRO RADOST     3 660 Kč s DPH
e-learning
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb. - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Dýcháním ke zdraví aneb Naučte se dýchat správně
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Minikurz: Klobouk z pedigu
KURZY PRO RADOST     1 620 Kč s DPH
e-learning
Video školení Ivo Tomana „O úspěchu"
KURZY PRO RADOST     1 620 Kč s DPH
e-learning
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Základy papírové krajky
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Akrylová malba technikou vrstvování s Joem Muczkou
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Kytarové kolovrátky
KURZY PRO RADOST     2 270 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 18   Další
20 z 353 termínů