Vzdělávací agentura PROFESIM - kurzy

Vzdělávací agentura PROFESIM - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 39 kurzů.
Název      Cena     
Stavební zákon a jeho velká novela (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
PROFESIM   Ostrava   1 750 Kč 
23.4.
2019
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
PROFESIM   Ostrava   1 750 Kč 
24.4.
2019
Kronika obcí, městysů a měst
PROFESIM   Olomouc   1 650 Kč 
25.4.
2019
Etiketa v praxi
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
26.4.
2019
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
30.4.
2019
Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních službách
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
30.4.
2019
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
7.5.
2019
Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu
PROFESIM   Zlín   1 750 Kč 
9.5.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
PROFESIM   Hradec Králové   1 790 Kč 
10.5.
2019
Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady - NOVELA ZÁKONA O ODPADECH
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
14.5.
2019
Asertivita - neříkejte ano, když chcete říci ne
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
14.5.
2019
Prevence stresu a syndromu vyhoření v sociálních službách
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
14.5.
2019
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. - NOVELA
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
16.5.
2019
Základní interní směrnice měst a obcí
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
16.5.
2019
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
17.5.
2019
Základní interní směrnice měst a obcí
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
23.5.
2019
Výběr zaměstnanců a vedení pohovoru
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
23.5.
2019
Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením - úvod do problematiky - aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
23.5.
2019
Etiketa v praxi
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
24.5.
2019
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuální informace včetně účinných a chystaných novelách
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
28.5.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 39 termínů