Vzdělávací agentura PROFESIM - kurzy

Vzdělávací agentura PROFESIM - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 70 kurzů.
Název      Cena     
DPH u obcí, měst, statutárních měst, hl. města Prahy, krajů
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
29.8.
2019
Prevence stresu a syndromu vyhoření v sociálních službách
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
29.8.
2019
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
3.9.
2019
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon o ochraně přírody a krajiny i další předpisy, včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018, novela č. 86/2019 Sb. (účinná od 1. 4. 2019) vyhlášky č. 189/2013 Sb.
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
5.9.
2019
Úředník města, obce - právní a psychologické minimum
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
5.9.
2019
Veřejné zakázky - podlimitní a nadlimitní režim - novinky související s elektronizací
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
10.9.
2019
Úprava dokumentů (podle revidované normy ČSN 01 6910)
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
10.9.
2019
Behaviorální pohovor a další přístupy k vedení pohovoru
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
10.9.
2019
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím. Nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019).
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
11.9.
2019
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím. Nový zákon + novela (účinnost od 24. 4. 2019).
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
12.9.
2019
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.
PROFESIM   Olomouc   1 850 Kč 
12.9.
2019
Prevence stresu a syndromu vyhoření v sociálních službách
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
12.9.
2019
Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením - úvod do problematiky - aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
12.9.
2019
Kronika obcí, městysů a měst
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
12.9.
2019
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
17.9.
2019
Veřejné zakázky - podlimitní a nadlimitní režim - novinky související s elektronizací
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
17.9.
2019
Úředník města, obce - právní a psychologické minimum
PROFESIM   Ostrava   1 750 Kč 
17.9.
2019
Asertivita - neříkejte ano, když chcete říci ne
PROFESIM   Ostrava   1 790 Kč 
17.9.
2019
Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí včetně aktuální novely občanského zákoníku a katastrálního zákona
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
19.9.
2019
Etiketa
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
19.9.
2019
  Stránka 1 z 4   Další
20 z 70 termínů