Vzdělávací agentura PROFESIM - kurzy

Vzdělávací agentura PROFESIM - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 25 kurzů.
Název      Cena     
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuální informace včetně účinných a chystaných novelách
PROFESIM   Hradec Králové   1 850 Kč 
14.11.
2019
Nábor a výběr zaměstnanců
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
19.11.
2019
Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních službách
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
19.11.
2019
Kronika obcí, městysů a měst
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
19.11.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela - souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
20.11.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela - souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Zákon o DPH - NOVELA (připravované změny 2020-2021)
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Občanský zákoník - základní změny a pojmy - včetně aktuální rozhodovací praxe
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.11.
2019
Úředník města, obce - právní a psychologické minimum
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
26.11.
2019
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
26.11.
2019
Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
26.11.
2019
Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (proces kontroly na časové ose, včetně ukázky vzorových dokumentů)
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
28.11.
2019
Pracovněprávní vztah úředníka územně samosprávného celku
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
28.11.
2019
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Ostrava   1 790 Kč 
28.11.
2019
Zákon o DPH - NOVELA (připravované změny 2020-2021)
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
3.12.
2019
Správní řád v praxi - příklady s judikaturou užitečnou nejen pro orgány životního prostředí - změny spojené s novým přestupkovým zákonem
PROFESIM   Brno   1 850 Kč 
3.12.
2019
Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby se zdravotním postižením - úvod do problematiky - aktuální informace k připravovaným změnám v legislativě, vedení dokumentace a GDPR
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
5.12.
2019
Behaviorální pohovor a další přístupy k vedení pohovoru
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
5.12.
2019
Archivnictví a spisová služba - jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
10.12.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 25 termínů