Vzdělávací agentura PROFESIM - kurzy

Vzdělávací agentura PROFESIM - pořadatel kurzů. Firma nabízí celkem 82 kurzů.
Název      Cena     
GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
PROFESIM   Zlín   1 750 Kč 
20.2.
2019
Úprava dokumentů (podle revidované normy ČSN 01 6910)
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
21.2.
2019
Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA
PROFESIM   Brno   1 790 Kč 
26.2.
2019
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
26.2.
2019
Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti nakládání s odpady - NOVELA ZÁKONA O ODPADECH
PROFESIM   Brno   1 650 Kč 
26.2.
2019
Úvod do problematiky sociálních dávek - včetně novel zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
28.2.
2019
Úprava dokumentů (podle revidované normy ČSN 01 6910)
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
1.3.
2019
Stavební zákon a jeho velká novela (souhrnný přehled, aktuální výklady a praxe)
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
1.3.
2019
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
5.3.
2019
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
5.3.
2019
Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
7.3.
2019
Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí
PROFESIM   Brno   1 750 Kč 
7.3.
2019
Výběr zaměstnanců a vedení pohovoru
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
12.3.
2019
Úvod do problematiky sociálních dávek - včetně novel zákona o pomoci v hmotné nouzi, poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
12.3.
2019
Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuální informace včetně účinných a chystaných novelách
PROFESIM   Ostrava   1 850 Kč 
14.3.
2019
Asertivita - neříkejte ano, když chcete říci ne
PROFESIM   Ostrava   1 700 Kč 
14.3.
2019
Vztah občanského zákoníku a stavebního řádu
PROFESIM   Olomouc   1 750 Kč 
20.3.
2019
Neverbální komunikace
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
21.3.
2019
Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199/2017 Sb. - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace) - NOVELA
PROFESIM   Olomouc   1 790 Kč 
21.3.
2019
Odměňování zastupitelů obcí, měst a městysů ve světle nové právní úpravy
PROFESIM   Olomouc   1 700 Kč 
21.3.
2019
  Stránka 1 z 5   Další
20 z 82 termínů