Správní trestání na úseku stavebního řádu - webinář

Správní trestání na úseku stavebního řádu - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/spravni-trestani-na-useku-stavebniho-radu-webinar-1733
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  15.08.2023   
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/spravni-trestani-na-useku-stavebniho-radu-webinar-1733
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: JUDr. Eva Kuzmová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou přestupků fyzických osob, právnických a podnikajících fyzických osob provedenou zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to konkrétně pro oblast stavebního řádu s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této předmětné problematiky.

Webinář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu. Webinář je určen pro úředníky dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., kteří pracují na stavebních odděleních úřadů.

Program webináře:

 • Správní trestání – základní zásady, přestupky – znak, druhy, vzájemný vztah, prameny právní úpravy správního trestání na úseku stavebního řádu
 • Skutkové úpravy přestupků dle stavebního zákona
 • Právní úprava provedená zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:
  • Část první – obecná ustanovení (časová, místní a osobní působnost)
  • Část druhá – základy odpovědnosti za přestupek (fyzické osoby, právnické osoby, podnikající fyzické osoby, zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnosti právního nástupce za přestupek, správní tresty – kritéria pro jejich ukládání)
  • Část třetí – řízení o přestupcích (příslušnost a změny příslušnosti, doručování, účastníci řízení, postup před zahájením řízení, průběh řízení – zahájení řízení, ústní jednání, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby, přerušení řízení, zastavení řízení, zvláštní druhy řízení – společné řízení, příkaz, příkaz na místě, rozhodnutí o přestupku, náklady řízení, opravné prostředky)
  • Část čtvrtá – společná, přechodná a závěrečná ustanovení
 • Právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu
 • Diskuse a závěrKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč 
30.5.
2023
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 500 Kč s DPH
30.5.
2023
Efektivní nakládání s odpady ve městech a obcích
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
1.6.
2023
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
6.6.
2023
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč 
6.6.
2023
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
8.6.
2023
Výkon matriční agendy v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
8.6.
2023
Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
9.6.
2023
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
9.6.
2023
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
9.6.
2023
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2023
Úřední deska v praxi obcí - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2023
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč 
15.6.
2023
Správa místních poplatků - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
15.6.
2023
Odpovědnost za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstev obcí a krajů a zaměstnanci a úředníky obcí a krajů a jak jí předcházet - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.6.
2023
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
22.6.
2023
Marketingový specialista - efektivní strategie, nové trendy a nástroje marketingu
Verlag Dashöfer     18 138 Kč s DPH
27.6.
30.6.
2023
Marketingový specialista - efektivní strategie, nové trendy a nástroje marketingu
Verlag Dashöfer   Praha   18 138 Kč s DPH
27.6.
30.6.
2023
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
27.6.
2023
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 143 termínů