Školství - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Školství. Více.


Název      Cena     
Šikana dětí a učitelů - řešení v praxi
EDUZONE-CZ   Praha   3 618 Kč s DPH
2.10.
2018
Jak inovovat školní vzdělávací program v MŠ
TSM, spol. s r. o.   Vyškov   1 850 Kč s DPH
4.10.
2018
Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy
TSM, spol. s r. o.   Ústí nad Labem   1 750 Kč s DPH
11.10.
2018
Tvorba klimatu ve škole
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
12.10.
2018
Tvorba klimatu ve škole
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
23.10.
2018
Změna financování regionálního školství a prováděcí předpisy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 700 Kč s DPH
2.11.
2018
Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v potravinářství (restaurace, občerstvení, potravinářské prodejny, závodní kuchyně, školní kuchyně, výrobny potravin a pokrmů apod.)
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
8.11.
2018
Poruchy chování u školáků
EDUZONE-CZ   Praha   3 618 Kč s DPH
12.11.
2018
Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 750 Kč s DPH
13.11.
2018
Komunikace s rodiči
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
16.11.
2018
Komunikace s rodiči
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
22.11.
2018
Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
26.11.
2018
Prevence rizikového chování školáků
EDUZONE-CZ   Praha   3 618 Kč s DPH
3.12.
2018
Změny ve společném vzdělávání
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 700 Kč s DPH
7.12.
2018
Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický seminář
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
7.12.
2018
Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v potravinářství (restaurace, občerstvení, potravinářské prodejny, závodní kuchyně, školní kuchyně, výrobny potravin a pokrmů apod.)
TSM, spol. s r. o.   Vyškov   1 800 Kč s DPH
7.12.
2018
Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický seminář
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
14.12.
2018

17 termínů