Pedagogika, školství a psychologie - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Pedagogika, školství a psychologie. Více.


Název      Cena     
Tvorba klimatu ve škole
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
23.10.
2018
Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb na trh práce
Fosa   Praha   3 000 Kč s DPH
23.10.
24.10.
2018
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - akreditace MŠMT
DOMESTICA   Praha   9 600 Kč 
2.11.
15.12.
2018
Změna financování regionálního školství a prováděcí předpisy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 700 Kč s DPH
2.11.
2018
Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v potravinářství (restaurace, občerstvení, potravinářské prodejny, závodní kuchyně, školní kuchyně, výrobny potravin a pokrmů apod.)
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
8.11.
2018
Podpora samostatnosti – zvyšování dovedností uživatelů sociálních služeb potřebných pro běžný život
Fosa   Praha   1 500 Kč s DPH
8.11.
2018
Poruchy chování u školáků
EDUZONE-CZ   Praha   3 618 Kč s DPH
12.11.
2018
Povinnosti ředitele školy v kontextu aktuální právní úpravy
TSM, spol. s r. o.   Ostrava   1 750 Kč s DPH
13.11.
2018
Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)
Fosa   Praha   1 650 Kč s DPH
14.11.
2018
Komunikace s rodiči
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
16.11.
2018
Komunikace s rodiči
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
22.11.
2018
Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
26.11.
2018
Správně asistovat - skutečně pomáhat (úvod do asistence lidem s mentálním postižením)
Fosa   Praha   1 500 Kč s DPH
27.11.
2018
Prevence rizikového chování školáků
EDUZONE-CZ   Praha   3 618 Kč s DPH
3.12.
2018
Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v potravinářství (restaurace, občerstvení, potravinářské prodejny, závodní kuchyně, školní kuchyně, výrobny potravin a pokrmů apod.)
TSM, spol. s r. o.   Vyškov   1 800 Kč s DPH
7.12.
2018
Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický seminář
TSM, spol. s r. o.   Olomouc   1 850 Kč s DPH
7.12.
2018
Změny ve společném vzdělávání
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 700 Kč s DPH
7.12.
2018
Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách – praktický seminář
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 850 Kč s DPH
14.12.
2018
Archetypy žen
KURZY PRO RADOST     900 Kč s DPH
e-learning

19 termínů