Spisová služba v praxi • uchovávání a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců v roce 2024 • prezenčně i on-line

Spisová služba v praxi • uchovávání a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců v roce 2024 • prezenčně i on-line Anag, spol. s r.o https://www.anag.cz/spisova-sluzba-v-praxi-o-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-verejnopravnich-a-soukromopravnich-puvodcu-v-roce-2024-o-prezencne-i-on-line/pS70.21180/
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  04.10.2024   
Popis termínu: 9.00 - 14.00
Cena bez DPH: 2 306 Kč https://www.anag.cz/spisova-sluzba-v-praxi-o-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-verejnopravnich-a-soukromopravnich-puvodcu-v-roce-2024-o-prezencne-i-on-line/pS70.21180/
Popis ceny: 2790.00 Kč, cena včetně DPH
Lektor: JANEČKOVÁ Jitka, PhDr.
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Určeno pro: veřejnoprávní a soukromoprávní původce, kteří vedou spisovou službu, pro pracovníky podatelen a spisoven i administrativní pracovníky, kteří se podílejí na vedení spisové služby i pro všechny, kteří řeší otázku, jak uchovávat a vyřazovat své dokumenty v souladu s požadavky kladenými předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby a potřebují si tuto problematiku ujasnit nebo se dozvědět aktuální informace


Program semináře:


aktuální informace k legislativě • informace o novelizovaném znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (archivní zákon) • další platná legislativa a její výklad v praxi  • novela archivního zákona zák. č. 261/2021 Sb. změna některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (týká se zejména povinností veřejnoprávních původců vést elektronickou spisovou službu, která musí projít atestem) včetně jeho připravované novely

  • novela vyhl. č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, další související předpisy v platném znění a právní předpisy týkající se spisové služby

  • změny v souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru (eIDAS)

  • metodika pro nakládání s dokumenty obsahující osobní údaje ve spisové službě v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb.o zpracování osobních údajů


organizace spisové služby v elektronické podobě u veřejnoprávních původců a v listinné podobě s možností volby u soukromoprávních původců  • základní etapy oběhu dokumentů ve spisové službě u veřejnoprávních a soukromoprávních původců: zásady a praxe spisové služby • příjem • evidence • rozdělování • odesílání a uchovávání listinných a digitálních dokumentů • zpracování i aktualizace interních aktů řízení (spisových řádů, spisových a skartačních plánů, metodiky) • zřizování a vedení spisoven • evidence a zabezpečení dokumentů ve spisovnách • ukládání dokumentů v digitální podobě • opatření dokumentů metadaty • výstupní datové formáty

  • datové schránky, elektronické podpisy, pečeti a správa elektronických dokumentů dle evropského nařízení eIDAS, registr smluv

  • spisová rozluka (postupy při zrušení, reorganizaci) a vedení spisové služby v mimořádných situacích


vyřazování dokumentů (skartační řízení)  • vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení • příprava a realizace skartačního řízení, zpracování skartačních návrhů • výběr archiválií analogových a digitálních • průběh elektronického skartačního řízení prostřednictvím Národního archivního portálu a ukládání digitálních archiválií v Národním digitálním archivu


péče o dokumenty a dokumenty zanikajících původců  • podmínky pro ukládání dokumentů v komerčních spisovnách a v datových uložištích • postup při uplatňování zákona č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě v platném znění v případě zanikajících veřejnoprávních původců


péče o archiválie a spolupráce veřejných archivů s původci  • síť veřejných archivů v ČR • předarchivní péče, metodika a kontroly výkonu spisové služby • evidence a zpřístupňování archiválií (badatelny archivů a Národní archivní portál) • prezentace archivů a archivních fondů (přednášky, výstavy, publikační činnost, exkurze, akce v rámci Mezinárodního dne archivů)


diskuze a odpovědi na dotazy • výměna praktických zkušeností

Kurz je zařazen v sekcích

Další kurzy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Další kurzy
Název      Cena     
Řízení personálních nákladů
KURZY PRO RADOST     3 270 Kč s DPH
e-learning
Minikurz: Věnec z pedigu se dvěma bonusy
KURZY PRO RADOST     1 620 Kč s DPH
e-learning
Hra na klavír (klávesy) podle barevných not
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Cestovní angličtina
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Chainmaille - šperky z drátků a korálků (kroužkování)
KURZY PRO RADOST     2 270 Kč s DPH
e-learning
Jak vést svůj život k souladu a štěstí
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Šití pantoflí aneb nazouváků pro začátečníky
KURZY PRO RADOST     2 990 Kč s DPH
e-learning
13 kytarových rytmů, které si zamilujete
KURZY PRO RADOST     2 270 Kč s DPH
e-learning
Renovace pro každého aneb Jak dát šanci starému nábytku
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Minikurz: Klobouk z pedigu
KURZY PRO RADOST     1 620 Kč s DPH
e-learning
Kurz olejomalby – expresivní portréty
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Kreslení pravou hemisférou 4 - Kreslení postav
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Tvoření z pryskyřice
KURZY PRO RADOST     2 470 Kč s DPH
e-learning
Šití (nejen) z plsti pro začátečníky i pokročilé
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Kurz micro macramé – drhané šperky
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Rychločtení Davida Grubera
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Jak malovat květiny - nejen pro začátečníky
KURZY PRO RADOST     2 470 Kč s DPH
e-learning
Jak ovládat svůj mozek a mysl
KURZY PRO RADOST     5 380 Kč s DPH
e-learning
Jak zvládnout těžké životní situace v pohodě
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
Kurz pečení chleba: Pečeme kváskový chléb
KURZY PRO RADOST     2 970 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 12   Další
20 z 223 termínů