Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Neziskové organizace , Obce, města, magistráty, kraje

Obsah již proběhlého kurzu

Seznámíme Vás srozumitelně a přehledně s kontrolní činností na úseku hospodaření u příspěvkových organizací zřízených územními celky. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, budou probrány otázky finančního hospodaření PO, porušení rozpočtové kázně, tvorba a čerpání fondů PO a další okruhy. Výklad bude doplněn konkrétními příklady a poznatky na úseku kontroly z praxe.
Obsah webináře
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
  • zřizovací listiny a majetkové vztahy mezi zřizovatelem a PO
  • veřejnosprávní kontrola na místě – „Protokol“
  • tvorba a použití fondů PO
  • porušení rozpočtové kázně PO
Komu je webinář určen

pro zřizovatele příspěvkových organizací, kontrolní pracovníky, účetní obcí a příspěvkových organizací a dále zastupitele územních samosprávných celků