Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Majetek obce a nakládání s ním - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 800 Kč 
21.5.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
21.5.
2024
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
21.5.
2024
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
22.5.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
23.5.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
23.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
23.5.
2024
Zákoník práce po novelách 2023/2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
24.5.
2024
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
30.5.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
30.5.
2024
Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
31.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
6.6.
2024
Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Zařazování zaměstnanců do platových tříd a novela katalogu prací ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
12.6.
2024
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2024
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
14.6.
2024
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 141 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem vzdělávacího programu je podat účastníkům srozumitelnou a současně co možná nejkomplexnější informaci o povinnostech ÚSC v souvislosti s realizací vztahů soukromého práva (nabývání vlastnictví, uzavírání smluv) v intencích občanského zákoníku, včetně zachycení důležitých vazeb na zákon o obcích (včetně kompetencí jednotlivých orgánů obce při jednotlivých úkonech nakládání s majetkem obce) a plnění povinností ze zákona o obcích plynoucích se zaměřením především na nakládání nemovitými věcmi.

Program reflektuje fakt, že obcím a krajům nepostačí při realizaci soukromoprávních vztahů znalost občanského zákoníku, neboť s ohledem na zvláštní povahu obcí a krajů a jejich veřejnoprávní regulaci je třeba pečlivě sledovat vazby a vzájemná propojení mezi občanským zákoníkem a veřejnoprávní úpravou jejich postavení.

Program webináře:

 • Rekodifikace soukromého práva a základní vazby na zákon o obcích
  • Rekodifikace soukromého práva k 1.1.2014 smysl a účel obecně, hlavní změny u nakládání nemovitými věcmi
  • Související novelizace zákona o obcích
  • Vazby mezi občanským zákoníkem a zákonem o obcích a jinými veřejnoprávními předpisy z hlediska obecní praxe
 • Realizace majetkových dispozic obcí - povinnosti dle zákona o obcích
  • Zveřejňování záměru dle § 39 zákona o obcích, pravomoci orgánů obce při schválení a uzavření smlouvy, svolání zasedání zastupitelstva apod.
  • Povinnost hospodárného nakládání s majetkem obce a související otázky
  • Odpovědnost volených představitelů i zaměstnanců obcí
 • Vybrané otázky věcných práv dle NOZ a souvislosti s obecní praxí
  • Pojetí nemovité věci
  • Právo stavby, věcná břemena
  • Společenství vlastníků - nová úprava v občanském zákoníku
  • Inženýrské sítě a pozemní komunikace
  • Sousedská práva, řešení konfliktů
  • Ploty, rozhrady, přestavek, přídatné spoluvlastnictví
  • Vydržení  
 • Nová úprava věcných práv a zákon o katastru nemovitostí a katastrální vyhláška
  • Informace a vyrozumění
  • Vklad, zápis a záznam, vkladové řízení, opravné prostředky
  • Poznámka spornosti, uplatnění práva u soudu
  • Změny druhu a způsobu užívání pozemku v KN
 • Vybrané otázky závazkového práva
  • Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku
  • Předsmluvní odpovědnost a možné dopady na obec
  • Pojetí neplatnosti právního jednání
 • Shrnutí, diskuze, dotazy a výměna zkušeností