Hospodaření a majetkoprávní jednání v prostředí obce

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – aktuálně pro rok 2024 - teorie je základ, ale praxe je přínos
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
29.5.
2024
Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
29.5.
2024
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
Stanovení převodních cen u finančních transakcí
VOX     3 497 Kč s DPH
29.5.
2024
Komplexní kurz účetnictví (4. část) - Rezervy a opravné položky
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024
VOX     3 134 Kč s DPH
30.5.
2024
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024
VOX   Praha   3 134 Kč s DPH
30.5.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
30.5.
2024
Nemovité věci a jejich nájem z pohledu daní a účetnictví
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
30.5.
2024
Nemovité věci a jejich nájem z pohledu daní a účetnictví
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
30.5.
2024
Převodní ceny v ČR aktuálně a pro rok 2024 – přístup finanční správy a rozsah dokumentace
VOX     2 771 Kč s DPH
30.5.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
30.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
31.5.
2024
Komplexní kurz účetnictví (5. část) - Inventarizace a využití účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Pohledávky - daňově, účetně, právně (komplexní výklad)
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Obchody s EU z pohledu DPH srozumitelně, názorně a s příklady – nejen pro úplné začátečníky
VOX     3 497 Kč s DPH
3.6.
2024
Obchody s EU z pohledu DPH srozumitelně, názorně a s příklady – nejen pro úplné začátečníky
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
3.6.
2024
RPA - Roboti v účetnictví
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
3.6.
2024
  Stránka 1 z 30   Další
20 z 589 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je osvětlit problematiku hospodaření a nakládání s majetkem obcí. Daná problematika představuje jednu z nejtypičtějších činností, kterou obce ve své samostatné působnosti vykonávají. Právní úprava hospodaření a nakládání s obecním majetkem obsažená zejména v zákoně o obcích je v mnoha ohledech velmi stručná a roztříštěná. Právě stručnost a obecnost právní úpravy vede k rozličným komentářovým výkladům a v praxi ke stále mnohdy ne zcela jasným situacím. Významnou roli při hospodaření a nakládání s komunálním majetkem zastává proto judikatura, která na konkrétních případech pomáhá obecné hranice stanovených povinností vymezovat, nicméně i v tomto případě je nutné konstatovat, že interpretace předmětných právních norem není vždy jednotná a vývoj judikatury i doktrinálních názorů není dosud zcela ukončen. Cílem vzdělávacího programu je proto poukázat i na rozličné praktické problémy, které z uvedené stavu pramení a se kterými se obce mohou při nakládání s majetkem v praxi setkat.

Účastníci budou seznámeni s předmětnou právní úpravou a budou jim vysvětleny základními pojmy (principy) včetně vzájemných souvislostí. Následně bude pozornost věnována výkladu všech jednotlivých institutů a jednotlivých povinností (např. pozornost bude věnována dílčím povinnostem, které ve svém souhrnu naplňují péči řádného hospodáře, dále kompletnímu procedurálnímu postupu, který je pro realizaci platného majetkoprávního jednání obce nezbytný, podrobně byla analyzována jak problematika záměru, tak následného vytvoření vůle - tzn. aspektům rozhodnutí příslušného orgánu obce - a projevu vůle navenek - tzn. samotné realizaci právního jednání – typicky uzavření smlouvy). Zároveň bude snahou uvedené prezentovat a vysvětlit na praktických příkladech s akcentem na zažitou (ne)správnou praxi obcí.

Program semináře:

 • Základní principy
  • Právní postavení obcí – ústavní a zákonný základ.
  • Obec jako subjekt vlastnického práva.
  • Samostatná a přenesená působnost.
 • Obce a občanský zákoník, majetek obcí a jeho možné třídění
  • Dopad občanského zákoníku na obec, změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva.
  • Majetek obce a jeho možné třídění.
 • Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem
  • Povinnost péče řádného hospodáře, a to jak v kontextu zákona o obcích, tak v kontextu občanského zákoníku.
 • Cena obvyklá
  • Problematiky ceny obvyklé, jejího určování, zdůvodňování odchylek.
 • Povinnost zveřejnit záměr
  • Záměr coby jedna z nejdůležitějších povinností při nakládání s majetkem.
  • Náležitosti záměru, doba a místo zveřejnění, nedostatky, následky.
 • Rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici
  • Pravomoci jednotlivých orgánů obce.
  • Možnosti vyhrazování pravomocí.
  • Náležitosti rozhodnutí.
  • Předsmluvní odpovědnost.
  • Doložka
 • Realizace právního jednání
  • Uzavření smlouvy.
  • Zastupování obce, možnosti zastoupení třetí osobou.
  • Možnosti soudní a jiné ochrany.