Účetní závěrka podnikatelských právnických osob - včetně změn 2023, 2024

Účetní závěrka podnikatelských právnických osob - včetně změn 2023, 2024 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/videokurzy/ucetni-zaverka-podnikatelskych-pravnickych-osob-vcetne-zmen-2023-2024-427
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , e-learning
Cena bez DPH: 1 404 Kč https://www.integracentrum.cz/videokurzy/ucetni-zaverka-podnikatelskych-pravnickych-osob-vcetne-zmen-2023-2024-427
Cena s DPH: 1 700 Kč
Lektor: Ing. Lenka Kruntorádová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Orientace v účetní závěrce po včetně změn DPPO 2023, změny 2024 a novely zákona o účetnictví platného od roku 2016. Cílem videokurzu je podat komplexní informace o účetní závěrce právnických osob.

Zákonná optimalizace DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, audit, komunikace s finančním úřadem. Specifika-závěrka podnikatelských seskupení, poboček českých firem v zahraničí. Správná inventarizace a její praktické provedení. Do výkladu jsou zapracovány i změny v důsledku Covidu a jakým způsobem Covid ovlivnil účetnictví podnikatelských subjektů.

Obsah videokurzu:

 • legislativní rámec, změny v důsledku novely zákona o účetnictví, prováděcí vyhláška, změny NÚR 2023, účtování v cizí měně, nerealizované kursové zisky a ztráty
 • inventarizace, opravy chyb minulého účetního období
 • odsouhlasení pohledávek a závazku k rozvažnému dni
 • daňové neuznatelné výdaje na řádku 40 DPPO, pokyn D59
 • účetní a daňové odpisy hmotného investičního majetku, optimalizace pomocí odepisování
 • kursové přepočty k rozvažnému dni
 • změny v tvorbě opravných položek
 • rezervy a jejich daňový odpočet, změna zákona o rezervách
 • ocenění cenných papírů a podílů, změna u mikro účetních jednotek, převod mikro na malou a opačně
 • dohadné položky - nástroj pro daňovou optimalizaci
 • časové rozlišení nákladu a výnosu
 • odložená a splatná daň
 • cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení
 • dodanění závazku
 • uplatnění odčitatelných položek od základu dané
 • slevy na dani, výpočet slevy za ZPS
 • výpočet daňové povinnosti a záloh na daň
 • uplatňování ztrát z minulých let, zvýšení limitu daru, loss carryback
 • odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik
 • platný tiskopis daňového přiznání a přílohy
 • zahrnutí zahraničních přijmu po do DPPO - základní přehled
 • kdo podléhá povinnému auditu účetní závěrky, kdo sestavuje zprávu o propojených osobách dle ZOK
 • jak správné připravit účetní jednotku na audit, novela zákona o auditorech a mezinárodních standartu pro audit
 • pozor na přílohy k účetní závěrce - zejména v oblasti řešení nepřetržitého trvání v důsledku války
 • způsoby podaní daňového přiznání a způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky
 • rozdělování hospodářského výsledku ve světle novely ZOK od 01.01.2021
 • základní zásady daňového řízení - kontrola správce daně, novela daňového řádu od 2021
 • zásadní novinky DPPO 2023, 2024, konsolidační balíček
 • příklady z praxe, odpovědi na dotazyKurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Účetnictví

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Účetnictví
Název      Cena     
Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX     3 618 Kč s DPH
22.5.
2024
Daň z příjmů právnických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
22.5.
2024
Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví nejen v závěru roku včetně příkladu, řešení chyb a nastavení prevence
VOX     3 497 Kč s DPH
22.5.
2024
Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
22.5.
2024
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX     3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
23.5.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   10 990 Kč 
25.5.
13.7.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
26.5.
28.7.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   12 990 Kč 
26.5.
11.8.
2024
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
IFRS v praxi - dvoudenní  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX     8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX   Praha   8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX     3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer     13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   10 990 Kč 
27.5.
15.7.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   12 990 Kč 
27.5.
25.7.
2024
  Stránka 1 z 32   Další
20 z 633 termínů