DIGIškoly aneb Digitální technologie ve školách - pomocník nebo nepřítel?

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Školství

Název      Cena     
FKSP pro příspěvkové organizace
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
30.5.
2023
Sebehodnocení jako jedna ze stěžejních dovedností žáka
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
7.6.
2023
Společné vzdělávání - zaměstnávání asistentů pedagoga, pedagogická intervence
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
8.6.
2023
Asistent pedagoga
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
12.6.
2023
Inovace ve vzdělávání a moderní technologie  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
15.6.
2023
Příspěvky na stravné z FKSP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
20.6.
2023
Veřejné zakázky ve školství
Verlag Dashöfer     3 134 Kč s DPH
20.6.
2023
Zákon o ochraně oznamovatelů - důsledky a povinnosti pro zaměstnavatele ve školství
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
26.6.
2023
Základní škola ve školním roce 2023/2024
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
31.8.
2023
Mateřská škola v roce 2023/2024
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
31.8.
2023
Chování dětí v kyberprostoru a schopnost učení
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
7.9.
2023
Rozpočet školy bez chyb a kompromisů
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
13.9.
14.9.
2023
Finanční řízení školy aktuálně
Verlag Dashöfer     3 134 Kč s DPH
21.9.
2023
FKSP pro příspěvkové organizace
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
26.9.
2023
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání
Verlag Dashöfer   Praha   3 013 Kč s DPH
5.10.
2023
Interdisciplinární projektové vzdělávání
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
5.10.
2023
Rozvoj soft skills v kontextu digitální identity
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
9.11.
2023
Finanční řízení školy aktuálně
Verlag Dashöfer     3 134 Kč s DPH
14.11.
2023
Jak inovovat školní vzdělávací program
Verlag Dashöfer   Praha   3 255 Kč s DPH
16.11.
2023
FKSP pro příspěvkové organizace
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
23.11.
2023
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 22 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Digitální technologie stále větší měrou pronikají do všech aspektů našeho života, přičemž zde více než kdekoli jinde platí přísloví dobrý sluha, ale zlý pán. S touto skutečností jsou stále více konfrontováni učitelé, kteří musí najít rovnováhu v přístupu k využívání moderních technologií v jejich školách. Jak tedy přistupovat k moderním technologiím, aby učitelům i žákům sloužily ke zkvalitnění výuky?
Obsah:

Umělá inteligence ve vzdělávání

Doposud jsme se v rámci digitalizace společnosti intenzivně zabývali zaváděním digitálních technologií do škol a vzdělávacího systému. Ještě jsme se s nimi zcela nesžili a už je zde další, mnohem vyšší level obtížnosti. Jak umělé inteligence (AI) promění to, co si představujeme pod pojmem „škola“? Jaké výhody nám mohou přinést a co budeme muset změnit, abychom mohli těchto výhod využívat? Bude nástup AI skutečně tak radikální a rychlý, jak se zdá? Anebo máme na přípravu alespoň několik let...?

Jan Kršňák

Digitální technologie při výuce - výhody, nevýhody a rizika

Do škol se dostává stále více digitálních technologií, a přesto se úroveň digitální gramotnosti žáků nikterak zásadně nezvyšuje. Je to dáno především tím, že velké množství digitálních technologií je spíše hračkou pro chvilkovou zábavu než technologií s kvalitním edukačním potenciálem. Cílem tohoto příspěvku bude podělit se s vámi o zkušenosti s implementací moderních technologií do výuky se zaměřením na technologie, které dle zkušenosti lektora mají kvalitní edukační potenciál a nejsou "jenom" hračkou.

Mgr. Tomáš Hamberger

Workshopy pro 1. + 2. stupeň

Rozvoj digitální kompetence na 1. stupni ZŠ - workshop pro 1. stupeň

Výuka na 1. stupni ZŠ svým komplexním pojetím nabízí mnoho příležitostí pro rozvoj digitální kompetence. Některé jsou zřejmé na první pohled, jiné se ukrývají v běžných aktivitách, které učitelé do výuky zařazují, a to i bez zapojení digitálních technologií. Účastníci se seznámí s jednotlivými oblastmi digitální kompetence a s jejich propojením do konkrétních vzdělávacích oblastí. Ukážeme si příklady aktivit a vhodné inspirativní zdroje, které směřují k jejich naplňování.

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Kreativní myšlení v informační společnosti - workshop pro 2. stupeň

Žijeme zahlceni informacemi, o nichž víme, že nedávají smysl. Také existuje nepřeberné množství smysluplných poznatků, v nichž bychom se rádi orientovali. Jak si přebrat nepřeberné množství informací? Odpovědí jsou myšlenkové sítě, které poznávajícímu žákovi (a učiteli) umožňují uspořádat poznání obsahující jak vědění, tak nevědění a na rozdíl od textu umožňují vytvořit otevřený obraz znalostí, který je kompletní, přestože je z principu nedokončitelný. Při workshopu budeme pracovat s programem na tvorbu myšlenkových sítí OrgPad.

Jan Kršňák

Příklady dobré praxe

Mgr. Petr Došek