Jak inovovat školní vzdělávací program

Jak inovovat školní vzdělávací program Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMISVP&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  16.11.2023   
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 2 690 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMISVP&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 3 255 Kč
Lektor: PhDr. Zora Syslová Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: PhDr. Zora Syslová Ph.D.

Absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor předškolní pedagogika. Od roku 1992 ředitelka MŠ Radost v Brně. Od roku 2008 lektorka na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se problematikou řízení mateřských škol,...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.
Účastníci získají osvědčení o absolvování tohoto kurzu. Klíčové pojmy

Školní vzdělávací program (ŠVP), rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV), mateřské školy, inovace

Seminář je určen pro

Vzdělávací kurz je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Cíl semináře

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Obsah semináře
  • Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV – využití kritérií RVP PV pro zpracování ŠVP, problémové oblasti ŠVP z pohledu ČŠI.
  • Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP – formou dílny si budou účastnice zkoušet zpracovat jednotlivé kapitoly ŠVP.
  • Propojenost s třídním vzdělávacím programem – tvorba zásad, které by měly být součástí ŠVP.
  • Provázanost vlastního hodnocení s plánováním – využít výsledky fiktivního hodnocení MŠ k inovaci ŠVP.
  • DiskuseKurz je zařazen v sekcích

Školství

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Školství
Název      Cena     
FKSP pro příspěvkové organizace
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
30.5.
2023
Sebehodnocení jako jedna ze stěžejních dovedností žáka
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
7.6.
2023
Společné vzdělávání - zaměstnávání asistentů pedagoga, pedagogická intervence
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
8.6.
2023
Asistent pedagoga
Verlag Dashöfer     4 223 Kč s DPH
12.6.
2023
Inovace ve vzdělávání a moderní technologie
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
15.6.
2023
Příspěvky na stravné z FKSP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
20.6.
2023
Veřejné zakázky ve školství
Verlag Dashöfer     3 134 Kč s DPH
20.6.
2023
Zákon o ochraně oznamovatelů - důsledky a povinnosti pro zaměstnavatele ve školství
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
26.6.
2023
Základní škola ve školním roce 2023/2024
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
31.8.
2023
Mateřská škola v roce 2023/2024
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
31.8.
2023
Chování dětí v kyberprostoru a schopnost učení
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
7.9.
2023
Rozpočet školy bez chyb a kompromisů
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
13.9.
14.9.
2023
Finanční řízení školy aktuálně
Verlag Dashöfer     3 134 Kč s DPH
21.9.
2023
FKSP pro příspěvkové organizace
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
26.9.
2023
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání
Verlag Dashöfer   Praha   3 013 Kč s DPH
5.10.
2023
Interdisciplinární projektové vzdělávání
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
5.10.
2023
Rozvoj soft skills v kontextu digitální identity
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
9.11.
2023
Finanční řízení školy aktuálně
Verlag Dashöfer     3 134 Kč s DPH
14.11.
2023
Jak inovovat školní vzdělávací program
Verlag Dashöfer   Praha   3 255 Kč s DPH
16.11.
2023
FKSP pro příspěvkové organizace
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
23.11.
2023
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 22 termínů