Jak inovovat školní vzdělávací program

Jak inovovat školní vzdělávací program Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMISVP&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  18.03.2021   
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 2 290 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMISVP&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 2 771 Kč
Lektor: PhDr. Zora Syslová Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: PhDr. Zora Syslová Ph.D.

Absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor předškolní pedagogika. Od roku 1992 ředitelka MŠ Radost v Brně. Od roku 2008 lektorka na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se problematikou řízení mateřských škol,...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné kvyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.
Tento vzdělávací kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Účastníci získají osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Klíčové pojmy

Školní vzdělávací program (ŠVP), rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV), mateřské školy, inovace

Seminář je určen pro

Vzdělávací kurz je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Cíl semináře

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Obsah semináře
  • Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV – využití kritérií RVP PV pro zpracování ŠVP, problémové oblasti ŠVP z pohledu ČŠI.
  • Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP – formou dílny si budou účastnice zkoušet zpracovat jednotlivé kapitoly ŠVP.
  • Propojenost s třídním vzdělávacím programem – tvorba zásad, které by měly být součástí ŠVP.
  • Provázanost vlastního hodnocení s plánováním – využít výsledky fiktivního hodnocení MŠ k inovaci ŠVP.
  • DiskuseKurz je zařazen v sekcích

Školství

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Školství
Název      Cena     
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
12.3.
2021
Jak inovovat školní vzdělávací program
Verlag Dashöfer   Praha   2 771 Kč s DPH
18.3.
2021
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
7.10.
2021

3 termíny