Jak inovovat školní vzdělávací program

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Školství

Název      Cena     
Základy Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
23.4.
2024
Uvádějící učitel a související povinnosti ve školách od 1. 1. 2024
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
25.4.
2024
Vnitřní řád školní družiny  TOP
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
13.5.
2024
Pasti a nešvary pedagogických rad
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
14.5.
2024
Česká školní inspekce a oblast speciálních vzdělávacích potřeb u dětí předškolního věku
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
3.6.
2024
Mateřská škola v roce 2024/2025
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
28.8.
2024
Základní škola ve školním roce 2024/2025
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
28.8.
2024
Přechod škol na elektronickou spisovou službu od 1. ledna 2026
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
17.10.
2024

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.
Účastníci získají osvědčení o absolvování tohoto kurzu. Klíčové pojmy

Školní vzdělávací program (ŠVP), rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV), mateřské školy, inovace, jak inovovat ŠVP

Seminář je určen pro

Vzdělávací kurz je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Cíl semináře

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Obsah semináře
  • Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV – využití kritérií RVP PV pro zpracování ŠVP, problémové oblasti ŠVP z pohledu ČŠI.
  • Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP – formou dílny si budou účastnice zkoušet zpracovat jednotlivé kapitoly ŠVP.
  • Propojenost s třídním vzdělávacím programem – tvorba zásad, které by měly být součástí ŠVP.
  • Provázanost vlastního hodnocení s plánováním – využít výsledky fiktivního hodnocení MŠ k inovaci ŠVP.
  • Diskuse