Odpovědnost za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstev obcí a krajů a zaměstnanci a úředníky obcí a krajů a jak jí předcházet - webinář

Odpovědnost za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstev obcí a krajů a zaměstnanci a úředníky obcí a krajů a jak jí předcházet - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-uvolnenymi-cleny-zastupitelstev-obci-a-kraju-a-zamestnanci-a-uredniky-obci-a-kraju-a-jak-ji-predchazet-webinar-2163
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  21.06.2024   
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-uvolnenymi-cleny-zastupitelstev-obci-a-kraju-a-zamestnanci-a-uredniky-obci-a-kraju-a-jak-ji-predchazet-webinar-2163
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: JUDr. Luboš Průša
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je informovat úředníky ÚSC – obcí, měst a krajů o problematice právní úpravy odpovědnosti obce a jejích zaměstnanců, popř. členů volených orgánů za škodu s důrazem na oblast škody způsobenou při výkonu veřejné moci, v pracovněprávních vztazích a na odpovědnost za spáchané trestné činy a informovat o nejčastějších případech, kdy tato odpovědnost přichází v úvahu v konkrétní praxi.

Dalším cílem webináře je, aby zaměstnanci obcí, popř. i členové volených orgánů porozuměli zásadám jejich případné odpovědnosti za škodu, kterou zejména vydáním nezákonného rozhodnutí či v důsledku nesprávného úředního postupu při výkonu svých působností mohou způsobit obci popř.  dotčeným osobám jako poškozeným, jakož i zásady jejich odpovědnosti v pracovněprávních vztazích.

Výstupem vzdělávací aktivity bude zhodnocení nejčastějších pochybení vedoucích ke vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, v pracovněprávních vztazích či vzniku trestní odpovědnosti a naznačení možných preventivních opatření v rámci obce či kraje jak vzniku těchto škod předcházet.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se zabývají danou problematikou.

Program webináře:

 • vymezení pojmu škoda (z pohledu občanského práva, z pohledu pracovního práva, z hlediska trestního práva
 • odpovědnost státu za škodu způsobenou územním samosprávným celkem při výkonu veřejné moci a nesprávným úředním postupem
 • odpovědnost územně samosprávného celku za způsobenou škodu při výkonu samostatné působnosti
 • právo státu požadovat regresní náhradu na úředních osobách a ÚSC
 • nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup
 • náhrada škody (způsob, rozsah)
 • škoda v pracovněprávních vztazích
 • předcházení škodám v pracovněprávních vztazích
 • odpovědnost zaměstnance za škodu
 • odpovědnost zaměstnavatele za škodu
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích (způsob, rozsah)
 • trestní odpovědnost a obce a kraje
 • rozhodování o náhradě škody v trestním řízení
 • obec a kraj jako poškozený v trestním řízení
 • nejčastější pochybení vedoucí k podezření ze spáchání trestného činu představiteli obcí a krajů
 • prevence trestní odpovědnosti v podmínkách obcí a krajůKurz je zařazen v sekcích

Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
23.5.
2024
Pracovnělékařské služby • právní a lékařský pohled • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 471 Kč 
23.5.
2024
Pracovní cesty a cestovní náhrady v aktuálních příkladech
ANAG   Brno   2 058 Kč 
23.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
23.5.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
23.5.
2024
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2023 a připravované změny pro rok 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Co je a jak na nás při komunikaci působí efekt rámování
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
24.5.
2024
Zákoník práce po novelách 2023/2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
24.5.
2024
Zaměstnávání malého rozsahu • DPP a DPČ v roce 2024 po novele zákoníku práce • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   2 140 Kč 
24.5.
2024
Mzdové aktuality v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
26.5.
28.7.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   12 990 Kč 
26.5.
11.8.
2024
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Novelizace zákoníku práce 2024 – 2025 – první seznámení aneb jde pouze o výpověď bez udání důvodu ?
VOX     3 860 Kč s DPH
27.5.
2024
Novelizace zákoníku práce 2024 – 2025 – první seznámení aneb jde pouze o výpověď bez udání důvodu ?
VOX   Praha   3 860 Kč s DPH
27.5.
2024
ON-LINE webinář Vysílání pracovníků z ČR na zahraniční pracovní cesty do EU a do třetích států • právo, pojištění a daně
ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
27.5.
2024
Personalistika od A do Z • nejen pro mírně pokročilé
ANAG   Ústí nad Labem   2 140 Kč 
27.5.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   10 990 Kč 
27.5.
15.7.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT s profesní zkouškou NSK ve 25 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   12 990 Kč 
27.5.
25.7.
2024
BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
28.5.
2024
  Stránka 1 z 22   Další
20 z 436 termínů