Obec a nájemné z bytů, úhrady za služby, včetně problematiky neplatičů a novely zák. 67/2013 Sb.

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je nabídnout řešení k problematice nájemného a dlužnickou agendou Výklad bude doplněn mnohými praktickými příklady, včetně relevantní judikatury. Aktuálně bude do výkladu zařazena i novela zákona č. 67/2013 Sb. o službách spojených s užíváním bytu, do kterého byla transponována směrnice EU o energetické účinnosti.

Seminář je určetn pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se zabývají danou problematikou.

Program semináře:

 • Určení nájemného při nájmu bytu a domu
 • Změny výše nájemného v průběhu trvání nájmu
 • Možnosti jednostranného zvýšení či snížení nájemného
 • Důsledek investice do bytového fondu na výši nájemného
 • Nároky na slevy z nájemného
 • Určení záloh za služby spojené s užíváním bytu a jejich změn
 • Způsoby rozúčtování záloh za služby
 • Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu
 • Novela zákona č. 67/2013 Sb. o službách – transpozice směrnice EU o energetické účinnosti
 • Vymáhání dluhů od nájemců bytů
 • Judikatura a aktuální legislativní vývoj