Rozpočet školy bez chyb a kompromisů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Verlag Dashöfer již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Školství

Název      Cena     
Česká školní inspekce a oblast speciálních vzdělávacích potřeb u dětí předškolního věku
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
3.6.
2024
FKSP pro příspěvkové organizace  TOP
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
18.6.
2024
Metodika přerušení provozu mateřské školy
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
18.6.
2024
Mateřská škola v roce 2024/2025
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
28.8.
2024
Základní škola ve školním roce 2024/2025
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
28.8.
2024
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání
Verlag Dashöfer   Praha   3 013 Kč s DPH
19.9.
2024
Přechod škol na elektronickou spisovou službu od 1. ledna 2026
Verlag Dashöfer     3 618 Kč s DPH
17.10.
2024
Jak inovovat školní vzdělávací program
Verlag Dashöfer   Praha   3 255 Kč s DPH
28.11.
2024

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

1. den - 11. 1. 2024, 14:00 - 16:15

 • Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • Nový způsob financování od roku 2020 - benefity a úskalí
  • zdroje a jejich výše dle nového způsobu
  • možnosti řešení hraničních situací
  • organizace školy v závislosti na PHmax
  • normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu
 • Správné sestavení rozpočtu školy
  • příklady porušení rozpočtové kázně
  • závazné ukazatele pro státní dotace

2. den - 12. 1. 2024, 14:00 - 15:30

 • Fondy příspěvkových organizací
  • fond odměn, rezervní fond, fond investic, FKSP
  • tvorba a použití fondů
 • Doplňková činnost
  • možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí
 • Ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství správné použití v souladu s legislativou v ČR

On-line seminář je určen pro MŠ, ZŠ i SŠ.