Zákon o registru smluv aktuálně - webinář

Zákon o registru smluv aktuálně - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-o-registru-smluv-aktualne-webinar-1919
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  16.04.2024   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-o-registru-smluv-aktualne-webinar-1919
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: Mgr. Martin Kraus
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je poskytnout komplexní pohled na problematiku registru smluv, a to včetně přesahu do dalších souvisejících právních předpisů, tj. např. zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o zadávání veřejných zakázek a další.

Účastníci se seznámí s aktuální legislativou, včetně novelizací, se zvláštními podmínkami účinnosti smluv a uveřejňováním smluv prostřednictvím registru smluv včetně praktických detailů zveřejňování smluv. Cílem je naučit cílovou skupinu postupy, jak se se vyhnout rizikům neplatnosti smluv, která vyplývá z chyb při zveřejnění a naučit ji, jak vyřešit situaci, kdy je smlouva neplatná. Veškeré předkládané informace budou doplněny příklady z reálné praxe.

Webinář je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků; tj. zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na registru smluv.

Program webináře:

 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
  Důvody pro jeho přijetí, praktický přínos, aktuální znění zákona, novelizace, předmět právní úpravy, základní principy zákona.
 • Povinné subjekty
  Kdo smlouvu musí zveřejnit a na koho se zákon nevztahuje.
 • Povinně uveřejňované dokumenty a metadata
  Smlouvy, formulářové smlouvy, dodatky a změny smlouvy, objednávky, smluvní přílohy, rámcové a realizační smlouvy, opakované plnění, kumulace a štěpení smluv apod. Jak má vypadat smlouva, které smlouvy se povinně zveřejňují v registru smluv, praktické ukázky smluv, metadata a jejich oprava.
 • Výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu, resp. informace o smlouvách nebo ve smlouvách uvedené
  Vyňaté smlouvy, osobní údaje, obchodní tajemství, svobodný přístup k informacím, další ochrany.
 • Praktické postupy při uveřejňování smlouvy v Registru smluv a důsledky neuveřejnění
  Kdo zveřejňuje, formát smlouvy, metadata, znečitelnění některých údajů, provádění případných oprav, následky neuveřejnění, absolutní neplatnost smluv.
 • Zveřejnění smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., ve vztahu k povinnostem plynoucím z dalších předpisů
  Např. zákon o veřejných zakázkách, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Praktické příklady
  Ukázky z praxe, nejčastější problémy a způsoby, jak jim předcházet a jak je řešit. Diskuze a sdílení zkušeností účastníky kurzu.Všechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

Neziskové organizace , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Neziskové organizace , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
16.4.
2024
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
16.4.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč 
16.4.
2024
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
16.4.
2024
Zákon o registru smluv aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
16.4.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
17.4.
2024
Aktuality a problémy pracovního práva v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
18.4.
2024
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
18.4.
2024
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 600 Kč 
18.4.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
18.4.
2024
Zákon o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
18.4.
2024
Digitalizace HR
VOX     2 771 Kč s DPH
e-learning
Digitalizace HR
VOX   Praha   2 771 Kč s DPH
23.4.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
23.4.
2024
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
23.4.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán
VOX     2 690 Kč 
e-learning
Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán
VOX   Praha   2 690 Kč 
24.4.
2024
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé  TOP
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
25.4.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
25.4.
2024
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 185 termínů