Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-webinar-1608
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  26.11.2024   
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-webinar-1608
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: Mgr. Hana Brzobohatá
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Webinář je určen veřejnoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy a školská zařízení (s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování), zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce a další.

Program webináře:

 • Legislativa - právní předpisy a jejich výklad
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poslední novelizace tohoto zákona
  • prováděcí předpis - vyhláška č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, včetně novely 2023. Další předpisy související s výkonem spisové služby.
 • Elektronická spisová služba
  • důsledky uplatněni zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů na výkon spisové služby.
  • Prováděcí předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb. a jejich dopad na vedení spisové služby.
  • národní standart pro elektronické systémy spisových služeb – poslední novela
  • zásady výkonu spisové služby prováděné v elektronických systémech spisové služby
  • odlišné a společné znaky při provádění výkonu spisové služby v elektronických systémech spisové služby a výkonu spisové služby v listinné podobě
 • Specifické typy dokumentů a nakládání s nimi
  • účetní doklady podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • doklady podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zejména dle novel tohoto zákona
  • Specifické postupy podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
  • dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje podle zákona č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • nahlížení do dokumentů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • některé další specifické typy dokumentů a nakládání s nimi (kroniky, matriky, zdravotnická dokumentace). Nakládání s uvedenými typy dokumentů vychází z platných právních předpisů.
 • Interní předpisy pro oblast spisové služby
  • zásady pro zpracování spisových řádů se zahrnutím změn vyvolaných uvedenými právními předpisy.
  • zásady pro vypracování spisových a skartačních plánů
  • vzorové spisové řády se spisovými a skartačními plány
 • Průběh a varianty skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. 
 • Možné přestupky proti archivnímu zákonu, kontroly a sankce.
 • Upozornění na nejčastější chyby, řešení dotazů z praxe účastníků a diskuzeKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
30.5.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
30.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
6.6.
2024
Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Zařazování zaměstnanců do platových tříd a novela katalogu prací ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
12.6.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2024
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
14.6.
2024
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
14.6.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
14.6.
2024
Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru územních samosprávných celků a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     900 Kč s DPH
e-learning
Zákon o pohřebnictví - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
18.6.
2024
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.6.
2024
Zákoník práce 2024 po novele
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
20.6.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Odpovědnost za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstev obcí a krajů a zaměstnanci a úředníky obcí a krajů a jak jí předcházet - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
21.6.
2024
Obec a nájemné z bytů, úhrady za služby, včetně problematiky neplatičů a novely zák. 67/2013 Sb. - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
25.6.
2024
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
25.6.
2024
Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
25.6.
2024
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 147 termínů