Bezpečný provoz systémů pro skladování

Bezpečný provoz systémů pro skladování Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMBPSS&wa=www17studium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  03.10.2019   
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 3 890 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMBPSS&wa=www17studium
Cena s DPH: 4 707 Kč
Lektor: František Boška
Více informací o kurzu
Lektor - profil: František Boška

Absolvent oboru fyzika – technika na pedagogické fakultě. Držitel osvědčení OZO v prevenci rizik. V letech 1995 – 2006 se zabýval prodejem regálů od několika evropských výrobců. Od roku 2006 se zabývá revizemi a...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.
Seminář je určen pro:
 • zájemce, kteří chtějí provádět kontroly regálů ve vlastní režii
 • provozovatele skladů a prostor, kde jsou instalovány regálové systémy
 • osoby oprávněné provádět revize skladovacích systémů
 • osoby odpovědné za bezpečnost, zejména na pracovištích, kde jsou provozovány
Co Vám seminář přinese:

seznámíte se se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Dále s metodikou praktického provádění kontroly technického stavu regálů, práce a vyhodnocování normových tolerancí jednotlivých parametrů.

A v neposlední řadě se způsobem vyhodnocování případných poškození regálů a stanovení stupně rizika plynoucího z konkrétního poškození. Uplatňování praktických pravidel potřebných pro správnou a bezchybnou kompletaci a montáž regálových systémů. Jak postupovat při identifikaci rizik vyplývajících z užívání skladovací techniky.

Obsah semináře:
  • základní názvosloví vážící se ke skladovací technice. Toto téma je vhodné i pro zájemce, kteří zvažují pořízení regálů.
  • legislativa a z ní plynoucí povinnosti uživatele skladovací techniky, technické normy (ČSN EN 15620, 15629, 15635, ČSN 269030) dodavatelů skladovací techniky (nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.)
  • identifikace rizik plynoucích z užívání a údržby regálové techniky a běžného provozu skladu
  • praktické provádění kontrol se zaměřením na možná poškození a jejich vyhodnocení v návaznosti na požadavky normy ČSN EN 15635. Povolené provozní tolerance jejich měření a vyhodnocování. Způsob zápisu kontrolního protokolu a jeho uchovávání.
            Časový harmonogram semináře:

            9.00 – 9.30 – prezence účastníků

            9.30 – 10.30 – úvod, základní technické termíny, základní typy regálů, jejich navrhování

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přehled legislativy a z ní vyplývajících povinností

            12.15 – 13.00 – přestávka na oběd

            13.00 – 14.30 – metodika praktického provádění kontrol, zjišťování a vyhodnocování jednotlivých parametrů

            14:30 – 14:45 - přestávka s občerstvením

            14:45 - 15:30 - rizika, jejich identifikace a jejich předcházení při běžném provozu skladu

            15:30 – 16:00 – dotazy, diskuse.
            Kurz je zařazen v sekcích

            Elektrotechnika, Energetika , Chemický průmysl , BOZP

            Další kurzy a semináře

            Kurzy a semináře v sekcích Elektrotechnika, Energetika , Chemický průmysl , BOZP
            Název      Cena     
            Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            27.8.
            2019
            Oznamování nebezpečných chemických směsí po 1.1.2020
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            18.9.
            2019
            Příprava a řízení investic do technických zařízení a strojů
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            18.9.
            2019
            Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            26.9.
            2019
            Metoda 5S - praktické použití
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            1.10.
            2019
            Bezpečný provoz systémů pro skladování
            Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
            3.10.
            2019
            Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            3.10.
            2019
            Konzultační seminář k problematice technických zařízení
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            7.10.
            2019
            Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            7.10.
            2019
            EIA a stavební zákon v praxi
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            8.10.
            2019
            Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            9.10.
            2019
            BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
            Verlag Dashöfer   Ústí nad Labem   4 586 Kč s DPH
            14.10.
            2019
            Uvádění výrobků na trh a RoHS - zakázané látky v elektrotechnických výrobcích
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            14.10.
            2019
            Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením II
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            17.10.
            2019
            Norma ISO 45001:2018 - roční zkušenosti z praxe
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            21.10.
            2019
            Odpady a obaly v podnikové praxi
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            21.10.
            2019
            Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            22.10.
            2019
            Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            14.11.
            2019
            Konference BOZP v roce 2020
            Verlag Dashöfer   Praha   3 899 Kč s DPH
            18.11.
            2019
            Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020
            Verlag Dashöfer   Praha   3 899 Kč s DPH
            19.11.
            2019
              Stránka 1 z 2   Další
            20 z 23 termínů