Bezpečný provoz systémů pro skladování

Bezpečný provoz systémů pro skladování Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMBPSS&wa=www17studium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  04.06.2019   
Místo: Praha
Cena bez DPH: 3 890 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMBPSS&wa=www17studium
Cena s DPH: 4 707 Kč
Lektor: František Boška
Více informací o kurzu
Lektor - profil: František Boška

Absolvent oboru fyzika – technika na pedagogické fakultě. Držitel osvědčení OZO v prevenci rizik. V letech 1995 – 2006 se zabýval prodejem regálů od několika evropských výrobců. Od roku 2006 se zabývá revizemi a...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.
Seminář je určen pro:
 • zájemce, kteří chtějí provádět kontroly regálů ve vlastní režii
 • provozovatele skladů a prostor, kde jsou instalovány regálové systémy
 • osoby oprávněné provádět revize skladovacích systémů
 • osoby odpovědné za bezpečnost, zejména na pracovištích, kde jsou provozovány
Co Vám seminář přinese:

seznámíte se se základní terminologií, která se váže ke skladovací technice, s českou legislativou, která se vztahuje k užívání skladovací techniky, s platnými českými a evropskými normami v této oblasti.

Dále s metodikou praktického provádění kontroly technického stavu regálů, práce a vyhodnocování normových tolerancí jednotlivých parametrů.

A v neposlední řadě se způsobem vyhodnocování případných poškození regálů a stanovení stupně rizika plynoucího z konkrétního poškození. Uplatňování praktických pravidel potřebných pro správnou a bezchybnou kompletaci a montáž regálových systémů. Jak postupovat při identifikaci rizik vyplývajících z užívání skladovací techniky.

Obsah semináře:
  • základní názvosloví vážící se ke skladovací technice. Toto téma je vhodné i pro zájemce, kteří zvažují pořízení regálů.
  • legislativa a z ní plynoucí povinnosti uživatele skladovací techniky, technické normy (ČSN EN 15620, 15629, 15635, ČSN 269030) dodavatelů skladovací techniky (nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.)
  • identifikace rizik plynoucích z užívání a údržby regálové techniky a běžného provozu skladu
  • praktické provádění kontrol se zaměřením na možná poškození a jejich vyhodnocení v návaznosti na požadavky normy ČSN EN 15635. Povolené provozní tolerance jejich měření a vyhodnocování. Způsob zápisu kontrolního protokolu a jeho uchovávání.
            Časový harmonogram semináře:

            9.00 – 9.30 – prezence účastníků

            9.30 – 10.30 – úvod, základní technické termíny, základní typy regálů, jejich navrhování

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přehled legislativy a z ní vyplývajících povinností

            12.15 – 13.00 – přestávka na oběd

            13.00 – 14.30 – metodika praktického provádění kontrol, zjišťování a vyhodnocování jednotlivých parametrů

            14:30 – 14:45 - přestávka s občerstvením

            14:45 - 15:30 - rizika, jejich identifikace a jejich předcházení při běžném provozu skladu

            15:30 – 16:00 – dotazy, diskuse.
            Kurz je zařazen v sekcích

            Elektrotechnika, Energetika , Chemický průmysl , BOZP

            Další kurzy a semináře

            Kurzy a semináře v sekcích Elektrotechnika, Energetika , Chemický průmysl , BOZP
            Název      Cena     
            Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - seminář
            GRADUA-CEGOS   Praha   10 406 Kč s DPH
            23.4.
            26.4.
            2019
            Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář
            GRADUA-CEGOS   Praha   2 662 Kč s DPH
            26.4.
            2019
            Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            2.5.
            2019
            BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti  TOP
            Verlag Dashöfer   České Budějovice   4 127 Kč s DPH
            7.5.
            2019
            Doškolení OZO BOZP - práva, povinnosti a odpovědnost
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            14.5.
            2019
            Provádění kontrol technických zařízení bez účasti revizních techniků  TOP
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            16.5.
            2019
            Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář
            GRADUA-CEGOS   Praha   2 662 Kč s DPH
            16.5.
            2019
            Systém managementu BOZP - ISO 45001
            GRADUA-CEGOS   Praha   3 751 Kč s DPH
            21.5.
            2019
            Metoda 5S - praktické použití
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            3.6.
            2019
            Bezpečný provoz systémů pro skladování
            Verlag Dashöfer   Praha   4 707 Kč s DPH
            4.6.
            2019
            Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            4.6.
            2019
            Výroba a certifikace vyrobených strojních zařízení pro vlastní potřebu
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            5.6.
            2019
            Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            10.6.
            2019
            Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z
            Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
            11.6.
            2019
            Školení BOZP
            Motiv P s.r.o.     33 Kč s DPH
            e-learning
            Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP
            GRADUA-CEGOS   Praha   10 406 Kč s DPH
            16.9.
            19.9.
            2019
            Příprava a řízení investic do technických zařízení a strojů
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            18.9.
            2019
            Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
            GRADUA-CEGOS   Praha   7 623 Kč s DPH
            23.9.
            25.9.
            2019
            Ocelové konstrukce - provoz, kontroly a údržba
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            26.9.
            2019
            Metoda 5S - praktické použití
            Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
            1.10.
            2019
              Stránka 1 z 2   Další
            20 z 38 termínů